Masada Aldık, Takibini Yaptık; Toplu Görüşme Taleplerimiz Hayata Geçiyor

 

2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni'nde yer alan hususlar TBMM'ye sevk edilen torba kanun teklifiyle yasalaşacak. Toplu görüşme primi, sözleşmelilere eş yardımı, sözleşmeli personelin maaşından alınan damga vergisinin kaldırılması ve KİT'lerdeki ek ödeme sorunun giderilmesinin yanı sıra birçok idari uygulama, torba kanun teklifinde yer alıyor.

 

Kamu çalışanları lehine gerçekleşecek düzenlemeler, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' içinde yer aldı.

 

Kanun teklifi, Memur-Sen'in talepleri içinde yer alan ve mutabakat metninde yer alan bir çok hususu içeriyor. Teklifte, sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL şeklinde toplu görüşme primi ödenmesi, sözleşmelilere ilk kez aile (çalışmayan eş) yardımı yapılması, sözleşmeli personelin maaşından alınan damga vergisinin kaldırılması ve KİT'lerdeki 1 sayılı cetvele tabi personelin ek ödeme tazminatının yüzde 100'den yüzde 200'e çıkarılmasının yanı sıra birçok idari uygulama yer alıyor. Yapılan değişiklik önerisinde çocuk yardımında 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek. Sözleşmeli personelin ''sendikaya üye olamayacağı'' yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

 

Bu hafta içinde görüşülerek yasalaşması beklenen değişiklik paketiyle, 2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni'nin EK-1 Bölümünde yer alan;

1- Disiplin cezalarının tamamına karşı yargı yolunun açılması,
2- Devlet Personel Başkanlığı'nda Personel Veri Bankası'nın Kurulması,
3- Bazı kurumlardaki itfaiye personelinin GİH sınıfına geçirilmesi
4- Hamile memurlara hamileliklerinin 24. haftasından itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilmemesi
5- Memurlara aylıklı refakat izni verilmesi,
6- Mazeret izni sürelerinde iyileştirmeler yapılması, kayın hısımlarının vefatı halinde de mazeret izni verilmesi
7- Disiplin cezalarına itirizların disiplin kurullarına yapılması
8- Hafta sonu ve tatillerde izin alınması uygulamasının kaldırılması
9- Aile yardımında çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması,
10- Emeklilere ödenen yol parasının 500 TL'den 750 TL'ye çıkarılması
11- Sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme primi verilmesi
12- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki sendika üyeliği yasağının kaldırılması
hususları hayata geçirilecek.Ayrıca, 2010 Yılı Mutabakat Metni'nde yer alan yüzdelik zam, TBMM'deki Bütçe Kanunuyla, ek ödemeler, çalışanların aile yardımının artırılması ve enflasyon farkının ödenmesine yönelik düzenlemeler için de, Bakanlar Kurulu hazırlanıyor.KİT'lerde 2 sayılı cetvele ilişkin kurumlaraası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve ücret skalasının yeniden düzenlenmesi konusundaki çalışma ise, YPK kararı hazırlanıyor.

 

GETİRİLEN DÜZENLEMELER

 

TBMM Başkanlığına sunulan, ''Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nda, Toplu Görüşme Mutabakat Metni'ne yer alan hususların yanı sıra, kamu çalışanlarına yönelik bir çok düzenleme de yer alıyor. Memurlara görevlerinden dolayı saldırıya ve kazaya uğramaları halinde verilen izinlerden sonra sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde 18 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan memurlar veya yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, 8 yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek.5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.Kamu çalışanları sicil sistemi kaldırılıyor.ÖDÜLLER YENİDEN DÜZENLENİYOR

 

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor.Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.Torba Tasarı''nın öngördüğü diğer düzenlemeler şöyle:
-Yurt dışında görev alacak görevlilere yabancı resmi kurumlarda 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda ise 21 yıla kadar aylıksız ücretsiz izin alma imkanı sağlanacak.

-Kadın memura toplam 16 haftalık doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni süresi artırılıyor.

-Memurun yıllık veya mazeret izninde sosyal yardımlara dokunulmayacak.

-Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde memur bilgi sistemi oluşturulacak.

-Bazı kamu kurumlarına sözleşmeli uzman ve uzman yardımcısı çalıştırma hakkı tanınıyor. 

Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu oluşturulacak.

 


Tasarının tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo