İnsanın İhmal, Haklarının İhlal Edilmediği Bir Dünya İstiyoruz

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bundan 62 yıl önce kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1948 tarihinde bildirinin kabul edilmesiyle birlikte her 10 Aralık, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerce Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

 

Esas amacı temel insan haklarının hiçbir endişeye meydan vermeden bütün insanlara uygulanmasına yönelik çalışmalar olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve İnsan Hakları Günü, maalesef üye ülkelerin ilgisizliği ve gücü elinde bulunduran yönetimlerin ikiyüzlülüğü sayesinde istenen seviye ve başarıyı yakalayamamıştır.

 

Dünya genelinde, ezilen, hakkı elinden alınan, özgürlükleri gasp edilen; ne yazık ki çoğunlukla haklılar olmuştur. Yaşama hakkı dahil her türlü hakkın elinden alındığı, başkalarını yaşatmak uğruna birilerinin öldürülmesine göz yumacak veya teşvik edecek barbarlık ve hak ihlallerinin yaşandığı, yakın tarihimize bakıldığında görülecektir.

 

Bosna'da, Irak'da, Afganistan, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşananları unutmadık. Temel hak olan beslenme ve hayatta kalma hakkını kullanacak güce sahip olamayan Filistinliler'e uzanan dostluk ve kardeşlik elinin, terör devleti İsrail tarafından nasıl kırılmak istendiği halen gözlerimizin önündedir.

 

Avrupa'nın göbeğinde, Bosna'da gerçekleşen soykırımın kanıtları, açılan her toplu mezarla bir kez daha karşımıza çıkmakta ve vicdanlarımızı sızlatmaktadır.

 

Demokrasi götürmek adı altında Irak ve Afganistan'da ne tür insan hakkı ihlallerinin yaşandığı da hergün bir yenisini okuduğumuz haberlerle gözlerimizin önündedir. 
Afrika'da bir dilim ekmek için birbirini ezip geçen insanlara uygulanan ayrımcılık da yine, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne imza atan ülkeler tarafından yapılmaktadır. Kimin hayatta kalıp kalmayacağına karar verme konumunda bulunanların ikiyüzlülüğünü hergün yeniden ibretle seyretmekteyiz.

 

Yakın tarihe kadar, birçok temel insan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde nasıl ihlal edildiğini de unutmuş değiliz. Eğitim hakkından çalışma hakkına birçok alanda temel hakları gasp edilen vatandaşlarımızın bu haklarını kazanmak için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni umut olarak görmesi ayıbı da yakın geçmişimizde yaşanmıştır. Temel hak ve özgürlüklerini; yaşadığı, vergisini ödediği, seçimlerinde oy kullandığı ülkesinde ayrımcılığa tabi tutularak kullanamayan vatandaşlarımızın bu süreci bir daha yaşamaması arzu ve isteğindeyiz.

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer aldığı üzere, insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden herkese eşit şekilde uygulanması herkesin temel hakkıdır.

 

Temel insan hak ve özgürlükleri ihlalinin hiç yaşanmadığı, herkesin özgürce eğitim alabildiği, inancını gizlemeden istediği işte çalışabildiği, her türlü özgürlük ve hakları herkesin kullandığı oranda kullanabildiği bir dünya ümidiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün adına uygun bir şekilde kutlanmasını umut ediyoruz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo