Hizmet Sendikacılığı Kazanımlarımız Sürüyor

 

Sendikamızın yoğun girişimleri sonucu, ek ödemede aylık mahsuplaşma, vekil ebe ve hemşireler, Kızılay'dan geçen personel ile geçici işçilikten 4/B'ye geçen sağlık çalışanlarına döner sermaye hakkı Torba Yasaya girdi.Sağlık çalışanlarının yıllardan beri yaşadığı döner sermaye sorunlarının çözümü için yetkiye ulaştığı ilk yıldan itibaren yoğun bir mücadele içine giren Sendikamız bilindiği gibi 2009 yılında yetkili olarak oturduğu ilk toplu görüşmelerde sağlık çalışanları için çok önemli bir kazanım olan ek ödemede aylık mahsuplaşmayı mutabakata aldırdı.

 

Hükümetin Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda çalışanları da kapsayan genel bir düzenleme yapılacağı gerekçesiyle geciktirdiği aylık mahsuplaşma konusunu Sendikamızın 2010 Toplu görüşmelerinde daha kararlı bir şekilde gündeme getirmesiyle, sağlık çalışanları için ayrı bir düzenleme yapılması konusunda mutabakat sağlandı.Hizmet sendikacılığı farkımızın en önemli kazanımlarından olan ek ödemede aylık mahsuplaşmanın 2010 yılı sonu itibariyle yasalaşması için sendika olarak kararlı mücadelemizi sürdürdük. Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, TBMM'de komisyon görüşmeleri süren Torba Yasa da aylık mahsuplaşma ile döner sermaye alamayan personele de döner sermaye hakkı sağlayacak düzenlemelerin yer alması için ilgili bakanlıklar ve bürokratları nezdinde yoğun girişimlerde bulundu.
Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Torba Yasa'nın komisyon görüşmeleri sürecinde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Sağlık ve Maliye Bakanlığı müsteşarları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Başkanımız bu temaslarında, 2009 toplu görüşmelerinde mutabakata alınan bu konunun hükümet adına ertelenemez bir sorumluluk haline dönüştüğünü ifade ederek, sağlık çalışanlarının beklentinin bu torba yasa ile karşılanması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Memur-Sen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüştü.

 

Yapılan yoğun görüşme trafiği neticesinde, ek ödemede aylık mahsuplaşma ile, vekil ebe-hemşireler, geçici işçilikten 4/B'ye geçen personel ile Kızılay'ın geçen sözleşmeli personele döner sermaye hakkı getiren düzenlemeler alt komisyonda verilen bir teklifle Torba Yasa'ya girdi.EN AZ 420 TL GARANTİ GELİR, 
VEKİL EBE- HEMŞİRELERE DÖNER SERMAYE HAKKI

 

Aylık mahsuplaşma hakkının 2011'den itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, sağlık çalışanları, Ocak'ta uygulanacak zamlar da hesaba katıldığında, her ay en az 420 TL ek ödemeyi garanti gelir olarak alacak. Bu rakamın üzerindeki döner sermayesi olan çalışanlar ise ayrıca fark alacak. 2011 Temmuz ayında yapılacak zamla ek ödeme 440 TL'ye çıkacak.Düzenleme hakkında görüşlerini açıklayan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Sağlık-Sen'in hizmet sendikacılığı vizyonuna yakışan bu kazanımın tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak şunları söyledi:"Birçok sağlık kurumunda döner sermaye yetersizliği nedeniyle düşük miktarda döner alan sağlık çalışanları ile yıllık izin ve rapor kullanmaları halinde fiili katkı sağlamadığı gerekçesiyle döner sermayeleri kesilen çalışanlar, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle her ay en az 420 TL'yi garanti gelir olarak alacak. Ayrıca döner sermaye hakkı bulunmayan vekil ebe -hemşirelere, Kızılay'dan geçen personele ve geçici işçilikten 4/B'ye geçen büro personeli de döner sermaye hakkına kavuşacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, birçok kurumda sağlık çalışanları bu ay döner alabilecek miyim, ne kadar alacağım gibi bir kaygılar taşımaktan kurtulmuş olacaktır. Döner sermayeleri kesildiği için yıllık izne çıkamayan, görevi başında uğradığı kaza nedeniyle çalışamadığından ötürü döner sermayeleri kesilerek adeta cezalandırılan sağlık çalışanlarının uğradığı mağduriyet de bu düzenleme ile belli düzeyde giderilmiş olacaktır.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo