Adli Tıp Çalışanlarının Mağduriyeti Giderilmelidir

 

Adli Tıp Kurumları, faaliyet alanı açısından taşıdığı zorluklar ve taşıdığı mesleki riskler nedeniyle diğer kamu kurumlarından farklılık arz eden yürütülen faaliyetin özelliği nedeniyle sürekli kamuoyunun gözü önünde olan bir kurumdur. Bu kurumlarda çalışanlar, yoğun stresten iş sağlığı ve güvenliği koşullarındaki eksikliklere kadar pek çok alanda ciddi risklerle karşı karşıyadır. Kurum çalışanları, bir taraftan son derece zor, stratejik ve aynı zamanda yıpratıcı olan görevlerini iş motivasyonlarını kaybetmeden yürütmeye çalışırken, diğer taraftan da çalışma koşullarını güçleştiren, ekonomik ve özlük haklar noktasında adaletsizlik getiren uygulamalarla başa çıkmaya çalışmaktadırlar.

 

Son olarak TBMM'de önceki gün kabul edilen ve Adli Tıp Kurumu çalışanlarına ödenen döner sermaye ek ödeme oranlarının dağılımını yeniden belirleyen yasal düzenleme, çalışanlar arasında eşitsizliği ve adaletsizliği büyütmüştür. 
Çalışanlar arasındaki iş barışını, huzuru ve ekip anlayışını bozan adaletsizliklere karşı her platformda mücadele eden bir sendika olarak, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Adli Tıp Kurumu çalışanları arasında ayrımcılığa neden olan düzenlemelerin büyük bir hata olduğunu ilan ediyor, sebep olunan mağduriyetin mutlak surette giderilmesi çağrısında bulunuyoruz.

 

Adli Tıp Kurumu Çalışanları için bir diğer haksızlık konusu ise, ağır ve uzun çalışma sürelerinin karşılığında nöbet ücreti alamamalıdır. Kurum çalışanları 16 saat tuttukları nöbetin ardından ertesi gün mesaisine devam etmektedir. Böyle bir çalışma ortamında, çalışanlarının sağlıklarını muhafaza etmeleri, iş dikkati ve motivasyonlarını korumalarının ne kadar zor olduğu unutulmamalıdır. Böyle iken, bir de tuttukları nöbetin karşılığının ödenmemesi insan hakları ile bağdaşmayan bir durumdur. Adli Tıp Kurumu Çalışanları mutlak surette tuttukları nöbetlerin karşılığını almalıdır.

 

Sonuç olarak Adli Tıp Kurumu çalışanları, yüklendikleri sorumluluk ve görevlerinin önemine rağmen, ciddi mağduriyetlere maruz kalmaktadırlar. Bu mağduriyetlerin sona erdirilmesi noktasında, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olan Sağlık-Sen, her platformda mücadelesini sürdürecektir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo