Sağlık-Sen, Üyelerinin Risklerini Teminat Altına Almaya Devam Ediyor

 

Sağlık-Sen'in, üyelerine yönelik grup ferdi kaza sigortası uygulaması devam ediyor. Memur-Sen'in Türkiye Buluşması'nda Grup Marmara Sigortacılık AŞ, SBN Sigorta ve Şekerbank işbirliği ile yapılan anlaşma, bu kez iki yıl geçerli olmak üzere imzalandı.

 

Yapılan anlaşmaya göre, Sağlık-Sen üyeleri vefat ve sürekli sakatlık halinde 15 Bin TL teminat kazanacak. Şekerbank Kredi Kartı sahiplerinin bu teminatı 25 Bin TL olacak. Anlaşma kapsamında sigorta hizmetlerinden birini SBN Sigorta'da satın alan Memur-Sen üyesinin teminatı 30 Bin TL daha artacak.

 

Sağlık-Sen, Grup Marmara Sigortacılık Hizmetleri, SBN Sigorta ve Şekerbank arasında imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası anlaşmasının teminatları, kazanımları ve hizmet alımları aşağıdaki esaslara göre gerçekleşecek:

 

* Grup Ferdi Kaza Poliçesi; Bu poliçenin prim tutarı, kişi başına 1,75. TL'dir. Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyelerine ve Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı olarak çalışanların yararlanacağı bu poliçenin teminat tutarları;

 

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı : 15.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık : 15.000 TL'dir.

 

Bu poliçeye bağlı olarak Sigortacıya yapılacak ödeme tutarı, Memur-Sen'e bağlı sendikaların üye sayıları ve Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı olarak çalışanların toplamının 1,75.-TL ile çarpımıyla bulunacak rakamdır. Söz konusu tutarın ödemesi, Memur-Sen'in sorumluluğunda olmak üzere, sahip oldukları üye ve sigortalı çalışan sayısı oranında bağlı sendikalar tarafından, ayın en son iş gününe kadar olmak üzere Haziran 2011, Temmuz 2011, Ağustos 2011, Eylül 2011 ve Ekim 2011 tarihlerinde ve 5 eşit taksitte gerçekleştirilecektir.

 

Sözleşmenin imzalanmasından Haziran ayının son gününe kadar geçen sürede yeni üye olanların/çalışmaya başlayanların Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi primleri, Haziran 2011 taksiti ile birlikte, Haziran 2011'den sonra üye olanların/çalışmaya başlayanların primleri ise üye oldukları ayı takip eden ay içerisinde defaten ödenir.

 

İsteklerine bağlı olarak adlarına Şekerbank T.A.Ş. tarafından "Memur-Sen Ailem Kredi Kartı" düzenlenen Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyelerinin Grup Ferdi Kaza Poliçesi teminatı, kredi kartının teslim alındığı tarihten itibaren

 

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı : 25.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık : 25.000 TL'ye 
yükseltilecektir.

 

Memur-Sen'e bağlı sendikalara sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olanlar ile Memur-Sen veya bağlı sendikalarda sigortalı olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışmaya başlayanların Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, sendika üyeleri için en geç üye oldukları, Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı olarak çalışanlar için ise sigortalı olarak işe başladıkları ayın sonunda düzenlenecektir.

 

Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi'nin Kapsamı:


Deprem, terör ve yangın sonucu ölüm ve sürekli sakatlık halleri ile kaza neticesinde meydana gelen boğulmalar grup ferdi kaza sigortası poliçesi teminatı kapsamına dâhildir. Motosiklet veya takma motorlu bisiklet kullanımından kaynaklanan kazalar, sadece görevleri nedeniyle motosiklet veya takma motorlu bisiklet kullananlar için (Birlik Haber-Sen üyeleri) görev sırasında gerçekleşen kazalarla sınırlı olarak teminat kapsamındadır. Grup Ferdi Kaza Poliçesine ait bütün vergiler SBN Sigorta A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

 

* Grup Ferdi Kaza Poliçesi Kapsamında Düzenlenecek Sertifikalar ve İçeriği; Grup Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi'nin içeriğinde yer alan üyelere, poliçenin kapsamında olduklarını gösteren ve kendi adlarına düzenlenmiş sertifika verilir. Memur-Sen ve bağlı sendikaları, Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi'nin kapsamında yer alan üye veya çalışanların;

 

- İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası,
- Doğum Tarihi,
- Adres (İş yeri adresi veya çalıştığı kuruma ilişkin adres)

 

bilgilerini SBN Sigorta A.Ş.'ye iletir. SBN Sigorta A.Ş. de verilen bu bilgiler doğrultusunda Memur-Sen ve bağlı sendikaları için ayrı ayrı olmak üzere Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi düzenleyerek teslim eder. Üyeler için düzenlenecek sertifikalarda da bu bilgiler esas alınır. Sözleşme kapsamında düzenlenen Grup Ferdi Kaza Poliçelerinin kapsamında yer alanlara verilecek sertifikalarda, poliçenin Memur-Sen ve bağlı sendika üyelerine mahsus poliçe olduğu bilgisine ve Memur-Sen tarafından SBN Sigorta A.Ş.'ne iletilecek Memur-Sen logosuna da yer verilecektir.

 

 

 

* DİĞER POLİÇE EDİNİMLERİNDE SAĞLANACAK EK TEMİNAT

 

Bu sözleşme kapsamında, grup ferdi kaza poliçesi dışında kendi talepleri üzerine adlarına SBN Sigorta A.Ş.'nin diğer sigorta dallarına ait poliçelerinden herhangi biri düzenlenen Memur-Sen'e bağlı Sendikaların üyelerinin; anne-baba, eş ve çocuklarının; bağlı sendika üyesi iken emekliye ayrılan veya sendika üyesi olmaya engel görevlere atananların; Memur-Sen ve bağlı sendikalarda sigortalı olarak çalışanların; adlarına, Grup Ferdi Kaza Poliçesi'yle sağlanan teminat yanında kaza sonucu oluşacak yaşam kaybı ve sürekli sakatlık halleriyle sınırlı olmak üzere herhangi bir ücret alınmaksızın (SBN- Grup Marmara Sigorta- Memur-Sen Konfederasyonun ve üyesi-çalışanı olduğu Sendikanın hediyesi olarak) 30.000.-TL (Otuzbin) teminatlı ferdi kaza sigortası poliçesi düzenlenir. Bu poliçenin vergiler dahil bütün primleri, Grup Marmara Sigorta tarafından karşılanacaktır. Hediye ferdi kaza sigortası poliçesi, her kişi için bir adetle sınırlıdır.

 

Diğer sigorta dallarında poliçe yaptırılmasına bağlı olarak kazanılan hediye Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri, hediyenin kazanılmasına esas diğer sigorta poliçesinin düzenlendiği ayın en geç son gününe kadar düzenlenecektir.

 

TEMİNATLARDAN YARARLANMA HAKKININ BAŞLANGIÇ TARİHİ, TEMİNATIN SONA ERMESİ

 

Grup Ferdi Kaza Poliçesi'yle sağlanan teminatlar; iş bu sözleşmenin imzalandığı tarihteki üye ve çalışanlar için sözleşmenin yürürlüğe girdiği (05/03/2011) tarihinden itibaren, sözleşmenin imzalanmasından sonra üye olan veya çalışmaya başlayanlar için ise üyelik veya çalışmaya başlama tarihlerinden itibaren geçerli olacaktır.

 

Diğer sigorta dallarına ait poliçelerin ve diğer sigorta dallarına ait poliçe edinilmesine bağlı olarak hediye edilecek Ferdi Kaza Poliçesi'nin teminatları, ilgili poliçenin düzenleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Diğer sigorta poliçesinin süresinden önce iptal edilmesi halinde, bu poliçeye bağlı olarak hediye edilen Ferdi Kaza Poliçesi iptal edilir.

 

Emeklilik veya sendika üyeliğine engel görevlere atanma hali hariç olmak üzere, üyeliği ve Memur-Sen ya da bağlı sendika çalışanı sıfatı sona erenler, üyeliğin veya çalışan sıfatının sona erdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi kapsamından çıkarılır ve poliçenin sağladığı teminatlardan yararlanamazlar.

 

DİĞER SİGORTA POLİÇELERİ, SAĞLANACAK İMKÂN VE AVANTAJLAR

 

Bu sözleşme kapsamında, 2. maddesinin (b) bendinde sayılanlara, "Memur-Sen Özel Tarifesi" adı altında diğer sigorta poliçelerinde aşağıda belirtilen imkan ve avantajlar sağlanır.

 

* Kasko Paket Poliçesi; Aynı marka ve model için SBN tarafından belirlenen tarifedeki en düşük prim tutarından %30 oranında Memur-Sen özel indirimi yapılır. Şekerbank "Memur-Sen Ailem Kredi Kartı" olanlar için indirim 10 puan ilave edilmek suretiyle %40 olarak uygulanır. Prim tutarları, kredi kartıyla ödeme yapılması halinde vade farksız 6 taksit, Şekerbank "Memur-Sen Ailem Kredi Kartı"yla ödeme yapılması halinde ise vade farksız 12 taksit olarak tahsil edilir.

 

* Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi; SBN'nin aracın kayıtlı olduğu ilde uyguladığı taban fiyat esas alınır. 99 TL'ye kadar olan prim tutarları peşin tahsil edilir. Şekerbank "Memur-Sen Ailem Kredi Kartı" ile ödeme yapılması kaydıyla poliçeye ait prim tutarının; 100-149 TL olması halinde 2 taksit, 150-199 TL olması halinde 3 taksit, 200-249 TL olması halinde 4 taksit, 250-299 TL olması halinde 5 taksit, 300-349 TL olması halinde 6 taksit, 350-399 TL olması halinde 7 taksit, 400-499 TL olması halinde 8 taksit, 500 TL'nin üzerindeki poliçelere ise 10 taksit olarak tahsil edilir ve vade farkı uygulanmaz. Prim ödemelerinin diğer banka kartlarıyla yapılması halinde, SBN'nin mevcut uygulaması esas alınır.

 

* DASK Poliçesi; Poliçe primi, peşin olarak tahsil edilir.

 

* Çeşitli Sigorta Poliçeleri; Yangın, Konut Paket, İşyeri Paket Poliçesi, Bireysel Güvence Poliçesi (Bireysel Kaza & Acil Tedavi Giderleri) ile üye yakınlarının İsteğe Bağlı Ferdi Kaza Poliçesinde özel indirim/imkânlar sağlanması, bu poliçelerin primlerinin "Memur-Sen Ailem Kredi Kartı" ile ödenmesi halinde 6 taksit, diğer anlaşmalı kredi kartlarıyla ödeme yapılması halinde ise üç taksitte tahsil edilecektir.

 

Hasarların giderilmesinde anlaşmalı servislerden faydalanma imkânı sağlanır. Hasar ödemeleri, hasarın ödenmesine esas evrakın/evrakların tamamlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde gerçekleştirilir ve müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanmasına özen gösterilir.

 

* "MEMUR-SEN AİLEM" KREDİ KARTI, SAĞLANACAK AVANTAJLAR

 

Bu sözleşmenin 2. maddesi kapsamında bulunanlar, istekleri halinde "Memur-Sen Ailem'e üye olabilecektir.

 

Şekerbank, Memur-Sen üyelerine özel "Memur-Sen Ailem" adıyla "Fayda Programı" oluşturulacak ve Memur-Sen ile koordinasyon halinde yönetilecektir. Şekerbank, "Memur-Sen Ailem" üyelerine özel bir web sitesi hazırlar ve yönetir.

 

Şekerbank, "Memur-Sen Ailem" üyelerine faydalar sunacak ürün ve hizmetler sağlayan firmalarla görüşerek gerekli organizasyon ve altyapı yatırımlarını yapacaktır. Bu organizasyonun kurulmasında Memur-Sen'in sektörel ve firma bazında özel talepleri de değerlendirilecektir.

 

Şekerbank, "Memur-Sen Ailem" üyelerine özel çağrı merkezi hizmetleri (gelen bilgilenme çağrılarının yanıtlanması, anket vb amaçlarla üye araması yapılması vb) verir.

 

Şekerbank, "Mobil Kupon" vb. uygulamalar kullanarak "Memur-Sen Ailem" üyeleri ile eş ve çocuklarına anlaşmalı işyerlerinde indirim olanakları sağlar.

 

Sözleşme hükümleri kapsamındaki kişiler, sigorta poliçesi satın alma isteklerini SBN Sigorta A.Ş, Grup Marmara Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ve Şekerbank T.A.Ş. şubelerine iletebilecek, istekte bulundukları poliçeler bu kurumlar tarafından karşılanacaktır.

 

SBN Sigorta veya Grup Marmara Sigorta'ya yöneltilen sigorta poliçesi satın alma isteğiyle düzenlenen sigorta poliçeleri, poliçe sahibine bu kuruluşlar tarafından doğrudan veya poliçe sahibinin bulunduğu il ya da ilçedeki Şekerbank T.A.Ş. şubesi aracılığıyla gönderilir. Poliçe sahibi, SBN veya Grup Marmara Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'nden satın aldığı sigorta poliçesini herhangi bir Şekerbank T.A.Ş. şubesinden de temin edebilir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo