Sağlık-Sen, Sözleşmelilerin İzin Hakları İçin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na Başvurdu

 

Sağlık-Sen, Torba Kanun ile birlikte kamu çalışanlarının izin haklarında yapılan iyileştirmelerden sözleşmeli çalışanların da yararlanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na başvurdu.

 

Bilindiği 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanunda Devlet Memurları ile ilgili;


Süt izninin doğum sonrası ücretli iznin bitimini takip eden ilk altı ayda 3 saate çıkarılması


Doğum nedeniyle verilen ücretsiz iznin baba için de verilmesi ve 24 aya çıkarılması,


3 Yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurların 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilmesi


5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılması


Babalık izninin 10 güne, evlenme ya da ölüm nedeniyle verilen izinlerin 7 güne çıkarılması,


Eşinin birinci derecede akrabalarının ölümü nedeniyle mazeret izni verilmesi
gibi yeni düzenlemeler sağlanmıştır.

 

Sözleşmeli personel uygulamasını her fırsatta eleştiren ve mevcut sözleşmelilerin kadroya alınması için mücadele eden Sağlık-Sen, bu defa da sözleşmelilerin izin hakları için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na başvurdu. Başvurularda, Torba Kanun ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda devlet memurlarının hastalık, doğum ve mazeret izinlerinde getirilen düzenlemelerin, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da değişiklik yapılmadığı için sözleşmeli personeli kapsamadığı ve bunun da mağduriyetlere yol açtığı kaydedildi.

 

Sağlık-Sen yaptığı başvurularda, mağduriyetlerin son bulması için kadrolu memurlara tanınan izin haklarından sözleşmelilerin de yararlanmasını istedi.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo