4924’lüler ve Vekil-ebe Hemşirelere Aylık Mahsuplaşma Hakkı İçin Danıştay’a Dava Açtık

 

Sağlık Bakanlığı'nın ek ödemede aylık mahsuplaşmanın uygulama emrini içeren genelgesinde, 4924 Kapsamındaki yaklaşık 15 bin personel ile yaklaşık 5 bin vekil ebe -hemşire, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de adı geçmiyor diyerek aylık mahsuplaşma kapsamı dışında bırakıldı.


Aylık mahsuplaşma uygulamasını toplu görüşmelerde mutabakata aldıran Sağlık-Sen, Bakanlık genelgesinde 4924'lüleri ve vekil ebe-hemşireleri kapsam dışı bırakan gerekçenin iptali için konuyu yargıya taşıdı. Danıştay'a açılan davanın gerekçesinde, "Torba Kanundaki düzenlemeye göre, döner sermaye hakkı bulunan tüm personelin aylık mahsuplaşmadan yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Yasada 4924'lü sözleşmeli personel ve vekil ebe-hemşirelerin 375 Sayılı KHK kapsamında olması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır" denildi.


Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, aylık mahsuplaşmanın tüm sağlık çalışanlarının hakkı olduğunu belirterek, "Maliye'nin görüşü üzerine Bakanlığın yayınladığı genelgenin ilgili hükümlerinin iptali için dava açılmıştır. Personel arasında ayrımcılık anlamına gelen bu düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo