Sendikal Kazanımımız Yürürlükte

 

 Sendikamızın girişimleri sonucu, SHÇEK'e bağlı yatılı kuruluşlarda çalışanlarda ücretsiz yemek hakkına kavuştu. Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilen Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan memurlar da, yemek servislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

 


8 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni hüküm:

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"EK MADDE 1 - Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır."

 

MADDE 2 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo