Kadroya Geçecek Personelin Kuruma Vereceği Dilekçe

 

Kadroya geçmek için müracaat edecek personelin 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki dilekçeyi kurumlarına vermeleri gerekmektedir. Dilekçe veren personel, verdikleri dilekçelerin evrak kayıt numarasını ve evrak kayıt tarihini mutlaka not almalıdır.

 

 


..................................................................'NE

 


Kurumunuz emrinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine / 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli .................... olarak görev yapmaktayım.

 

04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile memur kadrosuna geçiş hakkı tanınmıştır.

 

İşbu hükme istinaden 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre memur kadrosuna atamamın yapılmasını talep ederim.TARİH

 

ADI-SOYADI

TC Kimlik No:


İmza

 

Dilekçe metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo