Sözleşmeli Personele Nakil Hakkı Yürürlükte

 

Sendikamızın 2010 toplu görüşme kazanımı olan sözleşmeli personele nakil hakkı ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında yapılan değişiklikle, bulunduğu birimde üç yıl çalışmış olan sözleşmeli personel, kamuya personel alımlarından önce açıklanacak boş pozisyonlara, yılda bir kez geçiş yapma talebinde bulunabilecek.
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile ayrıca, kendisinin veya ailesinin can güvenliği tehdidi yaşadığının yetkili makamlarca tespiti veya eşinin vefatı hallerinde kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

 

 

 

4924'lüler için de kurum içi yer değişikliği hakkı geldi.

 

10 Haziran 2011 tarih ve 27960 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 4924 kapsamında kalan personel de kendisinin veya ailesinin can güvenliği tehlikeye düştüğü durumlarda nakil hakkı isteyebilecek.

 

 


10 Haziran 2011 CUMA                                           Resmî Gazete                                                                            Sayı : 27960


YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:


SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 - 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.
"b) Sözleşmeli personel atamalarında bu Yönetmelikte düzenlenen durumlar hariç olmak üzere diğer hususlar dikkate alınmaz."
"n) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren sözleşmeli personel, aynı pozisyon unvanlı boş bir pozisyona naklen atanabilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo