Memur-Sen ILO'nun 100. Genel Kurulu’na Katıldı

 

Memur-Sen, ILO'nun 100. Olağan Genel Kurulu'na katılarak çalışmaları izledi. Aplikasyon Komitesi, hükümetten, örgütlenme özgürlüğü konusunda atılacak adımların izlenebilmesi için zaman çizelgesi ile birlikte eylem planı sunmasını istedi.

 

 

Memur-Sen, ILO'nun 100. Olağan Genel Kurulu'na katılarak çalışmaları izledi. 01 Haziran 2011 tarihinde başlayan ILO'nun 100. Genel Kurul çalışmaları, 17 Haziran 2011 tarihinde sona erdi. Genel Kurul'da ekonomik krizin etkilerinin yanı sıra önceki genel kurul kararlarının takip ve izlenmesi raporları ele alındı. 13 Haziran 2011 tarihinde Cenevre'ye hareket eden Memur-Sen heyeti 14 Haziran 2011 tarihinden itibaren Genel Kurul faaliyetlerini izledi.HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRDİ


Genel Kurula katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir 14 Haziran 2011 tarihinde yapılan oturumun öğleden sonraki bölümünde bir konuşma yaptı. Aydemir konuşmasında İLO gündeminde yer alan konularla İLO sözleşmelerinin Türkiye'deki uygulamaları hakkında bilgi verdi.


Hükümet temsilcileri Anayasa değişikliği ile çalışma hayatı ve sendikal haklara ilişkin atılan adımlar hakkında bilgi verdi.
Sendikal kanunların değiştirilmesinin her demokratik ülkede zor olduğunu ifade eden temsilciler, seçim kampanyaları nedeniyle bu kanunlar üzerinde çalışılamadığını, bu nedenle yapılacak değişikliklere ilişkin zaman çizelgesi verilemediğini bildirdi.


Önceki yılların aksine 1 Mayıs'ın olaysız kutlandığına dikkati çeken temsilciler, bazı sendikacıların tutuklanmasının ise ‘bireysel ve kriminal' sebeplerden kaynaklandığını belirtti.

 

 

 

KOMİTENİN KARARI

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Aplikasyon Komitesi, hükümetten, örgütlenme özgürlüğü konusunda atılacak adımların izlenebilmesi için net bir zaman çizelgesi ile birlikte eylem planı sunmasını ve ILO'nun devam eden teknik yardımını kullanmasını istedi.


Aplikasyon Komitesi, 87 sayılı sözleşmeye uyum sağlamak için hükümetin 2821-2822 ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda yapması gereken değişiklikleri henüz yapmamasına rağmen, özellikle Anayasa'da yer alan çalışma hayatına ilişkin değişiklikleri ve 1 Mayıs'ın barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.


Sendika kurma özgürlüğünün temin edilmesini, örgütlenme hakkının kullanımına karşı şiddetten ve tehditten uzak bir ortam yaratılması için önlem alınmasını, temel kanunlarda yapılacak değişiklikler için müzakereye açık olunmasını isteyen komite, 2821-2822 sayılı kanunlarda yapılacak değişiklikler için bir takvim verilememesinin, 4688 sayılı kanuna ilişkin bir teklif hazırlanamamış olmasının üzüntüyle karşılandığını bildirdi.


Komite, hükümetten, izlenebilmesi için net bir zaman çizelgesi ile birlikte eylem planı sunmasını ve ILO'nun devam eden teknik yardımını kullanmasını istedi.


Hükümetten, Uluslararası Çalışma Konferansının kalan süresi içerisinde (17 Haziran'da sona erecek) 2821, 2822 ve 4688 sayılı kanunlarda gerekli değişikliklerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için teknik yardımların en fazla nasıl etkili olabileceğini ILO ile görüşmesini isteyen komite, hükümetten komitenin eylül ayındaki bir sonraki toplantısına kadar dile getirilen konular hakkındaki tüm gelişmeleri detaylı ve tam bilgi olarak sunmasını ve ilgili tüm yasal metinleri gelecek raporunda iletmesini talep etti.

 

 

 

EKONOMİK KRİZİN SONUÇLARI ELE ALINDI

 

Konferans esnasında söz alan ülke temsilcileri ağırlıklı olarak 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizin etkilerinin yavaşlamaya başlamış olmasına rağmen, küresel ekonomideki kırılganlığın devam ettiğini, işsizlik oranlarında azalmanın başladığını, ev işlerinde çalışanlar için saygın iş fırsatlarının sağlanmasının ülkelerin öncelikli sorunlarından birisi olması gerektiğini, küreselleşmenin çalışanlar açısından zararlarının ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

 
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği tarafından Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen resepsiyona da katılan Memur-Sen heyeti, katılımcılarla da ikili görüşmelerde bulundu.


Memur-Sen'in heyetinde, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile, Memur-Sen Dış İlişkiler Danışmanı Emin Şanver yer aldı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo