görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği değişti

         31/08/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

 

   Kurumların 6 ay içerisinde kendi yönetmeliklerini uyarlamak zorunda oldukları değişikliğe göre artık görevde yükselme eğitimleri kaldırıldı. Sağlık-Sen olarak görevde yükselme eğitimlerinin kaldırılmasını, bunun yapılmaması durumunda uzaktan eğitim modeline geçilmesini talep etmiştik. Yapılan değişiklikle görevde yükselme eğitimlerinin kaldırılması sayesinde müracaat eden herkes sınava girebilecek. Yine taleplerimiz içinde yer alan 70 puan barajının kaldırılması da hayata geçti.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler

      1. İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşavirliği kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda da görevde yükselme yönetmeliği hükümleri uygulanmayacaktır.

      2. Görevde yükselme eğitimi Yönetmelikten çıkarılmıştır. Bundan sonra görevde yükselme eğitimi olmayacak, sınava girilecektir. Böylece ilan edilen kadronun 3 katı kadar adayın eğitime tabi tutularak sınava alınması şartı da kaldırılmış ve müracaat eden herkese sınava girme imkanı getirilmiştir.

      3. Görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi için atamanın yapılacağı kurumda 2 yıl çalışmış olma şartı da kaldırılmıştır. Sınavı yapacak kurum isterse bu şartı arayabilecektir.

      4. Yazılı sınavda 70 barajı kaldırılmıştır. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenecektir.

      5. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklarda sözlü sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan başlanarak ilan edilen kadro veya pozisyonun beş katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda yetmiş puan barajı uygulanacaktır.

       6. Görevde yükselme sınavında başarılı olmasına rağmen ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayanlardan en fazla asıl aday kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

       7. Sınav sorularının yüzde beşinden fazlasının hatalı olması halinde sınavın iptal edileceğine dair hüküm yönetmelikten çıkarılmıştır.

       8. Kurumlar en geç altı ay içerisinde kendi Yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmelidir.

       9. Bu Yönetmelikten önce yapılmış olan görevde yükselme sınavları için duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo