Döner Sermayede Yaşanan Adaletsizliğin Giderilmesi İçin Sağlık Bakanlığı’na Başvurduk

 

06.07.2011 tarihinde Döner Sermaye Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığı, çalışanların döner sermayeden aldıkları ücretler ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, hekimlerin kadro unvan katsayıları arttırılırken, hekim dışı personelle ilgili bir artış yapılmadı. Bu durumun, başta eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar olmak üzere hekim dışı personelin döner sermaye gelirlerinde kayba yol açacağı gerekçesiyle, Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'na düzenlemedeki yanlışlığın ve hekim dışı çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için başvuruda bulundu.

 


Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuruda şu talepler gündeme getirildi:


06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye Yönetmeliğinin aşağıdaki eksikliklerinin giderilmesi için Sağlık Bakanlığına müracaat edilmiştir:


1. Yönetmeliğin 5. maddesinin (e) bendinde geçici veya re'sen görevlendirilen personele hangi kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmektedir. Bu hüküm nedeniyle geçici olarak görevlendirilen personel görevlendirildiği kurumun döner sermaye ek ödemesinden yararlanmak zorunda kalmaktadır. Oysaki geçici görevlendirmelerde, personel verdiği emeğin ve yaptığı fedakarlığın karşılığı olarak asıl kurumu ya da görevlendirildiği kurumdan hangisinde yüksek döner sermaye ek ödemesi ödeniyor ise ondan yaralanmalıdır.


2. Sendikal izinde olan uzman tabipler için 2,00 katsayısı yerine 0,80 hizmet alanı kadro unvan katsayısı katsayısı esas alınarak döner sermaye ödenmektedir. Oysaki sendikal izinde olan uzman tabiplere de 2,00 katsayısının uygulanması gerekmektedir.


3. Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde mesai dışı tavan ek ödeme tutarına esas katsayılar, 06.07.2011 tarihli değişiklikten evvel tüm özellikli birimler için 0,40 katsayısı uygulanırken, değişiklikten sonra yalnızca ameliyathanede görev yapan personel 0,40 katsayısından yararlanacak personeller arasında bırakılmış, diğer özellikli birimlerde görev yapan personel bu kapsamdan çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme özellikli birimde görev yapan personelin mağduriyetine sebebiyet vereceğinden, tüm özellikli birimlerin yeniden bu kapsama dahil edilmesi gerekmektedir.


4. Mezkur Yönetmeliğin Ek-2 sayılı cetvelinde; Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki klinik şefi ve yardımcısının, uzman tabibin, başasistan, yan dal asistanı ve asistanın kadro-unvan katsayıları arttırılmışken, diğer personelin katsayılarına ilişkin herhangi bir artırım yapılmamıştır. Hekim dışı personelin kadro-unvan katsayılarında ise herhangi bir artırım yapılmamıştır. Hem yapılan düzenleme eşitlik ilkesine aykırı olduğundan hem de hekim dışı personelin döner sermayesinin düşmesine sebebiyet vereceğinden ötürü hekim dışı personelin de kadro-unvan katsayıları arttırılmalıdır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo