Sendikamızın Düzenlediği Sempozyuma Büyük İlgi

 

Sendikamızın Sağlık Bakanlığı ve Hayasad ile birlikte düzenlediği sempozyumla şiddete sıfır tolerans kampanyası başladı.

 

 

Sağlık çalışanları sempozyumun gerçekleştirildiği Esenyurt Kültür Merkezini doldurdu. Sempozyuma Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM Sağlık Komisyonu üyesi ve sendikamız eski Genel Başkanı Mahmut Kaçar, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanvekili Türkan Dağoğlu başta olmak üzere bilim ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "sosyal hayatın her alanında toplumsal bir salgın haline dönüşmüş şiddeti, sağlık gibi kutsal bir çatı altında minimize etmek istiyoruz" dedi.

 

 

 

Memiş, sağlık çalışanlarının çok büyük özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yürüttüklerini ancak ciddi yıpratıcı süreçlerle karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

 

Türkiye'de halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin zirveye çıktığı bir dönemi, telafisi zaman alacak imkansızlıklara rağmen sürdürmeye çalışıyoruz. Sağlık istihdamında bugünkü talebi karşılayacak planlamaların zamanında yapılmamasının, sağlık hizmetlerinin geleceği üzerinde oluşturduğu baskıyı hissedebiliyoruz. Onların, mesleki bağlılıklarını güçlendirecek ve motivasyonlarını yükseltecek açılımlar oluşturma konusunda sorumlu kesimlerin daha istekli olması ve daha zamanlı hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz."

 

Konuşmasında Sağlık-Sen'in sağlıkta şiddet ile ilgili gerçekleştirdiği çalışan ve halk anketlerinin sonuçlarına da değinen Memiş, çalışanların yüzde 43'ünün hasta veya hasta yakınlarının fiziksel şiddetinden kaygı duyduklarına dikkat çekti. 12 Bölgede Halkın sağlıkta şiddet algısı araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Metin Memiş, "Halkımızın yüzde 47'i şiddetin öncelikli kaynağı olarak kendisini görmektedir. Neden şiddet yaşandığı sorusuna birinci sırada kötü iletişim ve yanlış anlama, ikinci sırada hastalık psikolojisi olarak cevap vermişlerdir. Bu veriler sağlık hizmeti sürecinin bileşenleri arasında, boyutu ve etki alanı ne olursa olsun dikkate ve üzerinde çalışılmaya değer bir sorunun varlığına işaret etmektedir" şeklinde konuştu.


Genel Başkan Metin Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı:


Bu süreçte çözüm adına, başta Bakanlığımız olmak üzere, sendikalara, meslek örgütlerine, hasta ve yakınlarına ait sivil toplum örgütlerine ve medyaya önemli görevler düşmektedir. Hasta - çalışan iletişimini ve hizmet sunum sürecini olumsuz etkileyen şiddeti; tetikleyici tüm nedenleriyle yüzleşerek, çözümüne yönelik eylem planları geliştirerek minimize etmeyi başarabilmeliyiz. Sağlık-Sen olarak, hayata hizmet edilen sağlık kurumlarının, şiddet kavramıyla yan yana anılmasını istemiyoruz. Ortak akıl ve samimiyetle atılabilecek adımlar olduğuna inanıyoruz ve emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans diyoruz."


HAYASAD Başkanı Av. İlhan Yetişgin de yaptığı konuşmada, şiddet sorununun sadece vatandaştan çalışana dönük bir sorun gibi algılanmaması, her türlü şiddete karşı mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

 

 

 

Yetişgin, insanın gerek bireysel gerekse toplumsal görevlerini yerine getirebilmesi için sağlıklı olması gerektiğini ifade ederek, bireyin sağlıklı yaşamasını sağlamanın da devletin asli görevi olduğunu kaydetti.

 

Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında büyük dönüşüm yaşandığını, ancak sağlıkta şiddet olaylarının da gündemde olan konular arasında yer aldığını anlatan Yetişgin, "Şiddet ne taraftan ve ne şekilde gelirse gelsin kabul edilmesi mümkün değildir. Şiddetin önlenmesi konusunda herkese görev düşmektedir" diye konuştu.

 

Yetişgin, şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler bulunduğunu, ancak insani değerlerin insanlara bu konuda en büyük katkıyı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

 

 

ÜLKE OLARAK SON 30 YILDIR ŞİDDETLE İÇ İÇE YAŞIYORUZ

 

 

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da yaptığı konuşmada, şiddetin, bireysel ve toplumsal stres düzeyini yükselttiğini, güven ortamını zedelediğini, kişilerde fiziksel ve psikolojik travmalara neden olduğunu belirterek, "Şiddet aynı zamanda en büyük insan hakkı ihlalidir. En büyük şiddet uygulamalarının ve insan hakkı ihlallerinin başında savaşlar, terör, anti demokratik süreçler olan darbeler, ötekileştirme ve dışlama girişimleri gelir" şeklinde konuştu.

 


BAKAN AKDAĞ: "ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR KOMİSYON KURACAĞIZ


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ise yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için bir komisyon kuracaklarını söyledi.

 

 

 

Akdağ, "Acil servislerde güvenlik tedbirlerini artıracağız. Gerek kamera sistemi kurarak, gerekse çalışan sayısını artırarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışacağız" dedi.

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunu bizzat kendisinin takip edeceğini söyleyen Bakan Akdağ, "Şiddete asla taviz gösterilmeyecektir. Şiddetin dilini ve davranışını bu ülkeden kovacağız. Şiddetin altındaki sebepleri birlikte tespit edeceğiz. Bilimsel aklı kullanacağız. Hep birlikte şiddeti doğuran sebeplerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

 

Bakanlık olarak şiddetin önüne geçmek için ‘Ulusal Eylem Planı' hazırlığı yaptıklarını kaydeden Akdağ, "Şiddetin azaltılması konusunda bir komisyon oluşturacağız. Komisyonun bir tarafında sağlık çalışanları temsilcileri, öbür tarafında hasta haklarını temsil edenler olacak. Acil servislerde güvenlik tedbirlerini artıracağız. Gerek kamera sistemi kurarak, gerekse çalışan sayısını artırarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.MEDYA TEMSİLCİLERİ MEDYA-ŞİDDET İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ


Sempozyum üç oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda medya temsilcileri medya yayınları ile şiddet ilişkisini değerlendirdi. Başkanlığını Sağlık Bakanlığı Basın müşaviri Osman Güzelgöz'ün yaptığı oturumda Sabah Gazetesi sağlık editörü Esra Tüzün, TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu İnci Ertuğrul, Samanyolu TV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu ve Sağlık Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Selma Bıyıklı panelist olarak görüşlerini açıkladılar.

 

 

İkinci oturumda ise Sağlıkta Şiddetin boyutları alanın uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Oturum öncesi, Sağlık-Sen Eski Genel Başkanı ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Mahmut Kaçar bir konuşma yaptı.

 

 

 

AK PARTİ Hükümetinin, şiddete karşı mücadele kararlılığını net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çeken Kaçar, "Bizzat biz, kendimiz sorunu ifşa ediyoruz. Sorun, budur diyoruz. Kadına yönelik şiddet sorundur diyoruz. Sağlık çalışanına da hastaya da şiddet uygulanması doğru değildir diyoruz. Şiddete karşı mücadelede sivil toplum örgütlerinin de bu anlamda çok önemli, çok yerinde inisiyatifler aldığını görüyoruz. Ben de sendikacılığım zamanında şiddetin sağlık kurumlarında izlerini yok etme hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün konunun taraflarının bir araya gelerek eylem planı oluşturmasını çok önemli sayıyorum" şeklinde konuştu.  

 


Sağlıkta Şiddetin Boyutları oturumunun oturum Başkanlığını ise Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. Oturuma panelist olarak, Etiler Polis MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, Hekim Hakları Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Selami Albayrak, Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi H.Hüseyin Yıldırım katıldılar.

 

 

 

Sempozyumun üçüncü oturumu ise şiddete yönelik önleyici süreçler başlığı altında gerçekleştirildi. Oturum öncesi İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.Ali İhsan Dokucu şiddetin boyutlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan'ın yaptığı oturumda, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Sağlık-Sen Hukuk Müşaviri Av. Serkan Güçlü, HAYASAD Başkanı Av. İlhan Yetişgin, Ankara Barosu Avukatı ve Tıp Doktoru Erkin Göçmen ve OHSAD Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cevat Şengül panelist olarak görüşlerini sundular.


SEMPOZYUMA İLİŞKİN NOTLAR:


Medyanın yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, çeşitli şubelerimizin başkanları da katıldı. "Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans" kampanyası kapsamında hastanelere asılmak üzere afişler basıldı.

 

 

SEMPOZYUM SUNULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo