Sağlık-Sen Tutulan Nöbet İçin Yapılan Ek Ödemelerin İadesini İsteyen Bakanlığa Dava Açtı

 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık-Sen'in açtığı davada aldırdığı yürütmeyi durdurma kararı sonucu, tabip dışı personele ödenen ek ödeme tutarını belirlerken, tuttukları nöbet sürelerini de hesaplamaya başlamıştı. Davanın görüldüğü Danıştay 11. Dairesi'nin nihai kararında yürütmeyi durdurma kararının aksi yönde karar vermesiyle Bakanlık yeni bir genelge yayınladı ve çalışandan geriye dönük olarak yapılan ek ödemelerin iadesini istedi.

 Danıştay 11. Dairenin kararını İdari Davalar Dairesine temyiz eden Sağlık-Sen Bakanlığın söz konusu genelgesinin yürürlüğünün durdurulması için de dava açtı. Dava dilekçesinde, Bakanlığın devam eden yargı sürecini beklemeden, çalışanları mağdur edecek işlem tesis ettiği görüşüne yer verildi.

 

Danıştay 11. Dairesi, Sağlık-Sen'in nöbette geçen sürelerin de mesai dışı puan hesabına dahil edilmesi talebiyle açtığı davada yürütmeyi durdurma istemini reddetmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise yapılan temyiz sonucu yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kurul yürütmeyi durdurma gerekçesinde, döner sermaye kanununa göre, çalışanın mesai içi ve mesai dışı tüm çalıştığı süre için ek ödeme alması gerektiği görüşüne yer vermişti. Danıştay 11. Dairesi ise nihai kararında bu görüşe uymadı. Sağlık-Sen, 11. Dairenin nihai kararını da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz etti.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo