Vekil Ebe Hemşireler İçin Dilekçe Örneği

 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası Resmi Gazetede yayınlandı. Teşkilat yasasında, sendikamızın Sağlık Bakanlığı KİK toplantılarında aldırdığı karar çerçevesinde Vekil Ebe Hemşirelerin 4/B kadrosuna geçişi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. En az bir yıl kurumlarında çalışmış olan ve 30 gün içinde kurumlarına başvuran Vekil Ebe Hemşirelerin 4/B kadrosuna geçişi yapılacaktır.

 

 


Vekil Ebe Hemşirelerin kurumlarına vereceği dilekçe örneği aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE


................ Sağlık Evinde vekil ebe/hemşire olarak çalışmaktayım.02.11.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 11. Maddesi'nde 'Bu maddenin yayımı tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında vizelenecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.' denilmektedir.

Mezkur hüküm gereğince 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilmem hususunda gereğini arz ederim.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo