Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
16 Mart 2021, Salı

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda farklı gündem maddeleri masaya yatırıldı.

Genel Merkezde gerçekleştirilen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların Genel Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları, Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen, Kadınlar Komisyonu, Emekli Memur-Sen ve Engelliler Komisyonu başkanları da katıldı.

genisletilmis2Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında dünya ve Türkiye’nin mevut gündemi yanında sendikal gündemin yoğunlaştığı Mart-Ağustos dönemi ve bu kapsamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı 15 Mayıs Sendika üye sayılarının tespiti ve 1 Ağustos’ta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci ele alınırken, beraberinde demokrasi, hukuk ve ekonomi kapsamlı reform çalışmaları ile bu kapsamda açıklanan insan hakları eylem planı ve ekonomi reform paketi ele alındı. Öte yandan sözleşmelilerin kadroya geçişi, seyyanen zam talebi, gelir vergisine dair beklentiler, kamunun istihdamda öncülük yapması gibi sahaya dönük konular ve temel gündem maddeleri hakkında da geniş kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda sivil anayasa vaadi ve daveti noktasında görüşler ifade edildi.

Toplantıda kurula hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yeni bir döneme girdik. Her yeni dönemde daha fazla mesafe kat etmemiz gerekiyor. Adeta kendimizle yarıştığımız sendikal mücadelede çıtayı çok daha yukarılara çıkarmamız, gayret ve fedakârlıkta düzeyi ufukların ötesine taşımamız gerekiyor. Memur-Sen’in kapasitesini arttırmanın, örgütlülüğümüzü büyütmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle sahada yapacağımız her türlü çalışmayı özenle, özveriyle yapmamız gerekiyor” dedi.

Sendikal Alanın Başat Konularına Ağırlık Veren Bir Dönemin Eşiğindeyiz
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi etkilerinin azaldığı ve normale dönüşün hızlandığı süreçte, tedbir kurullarına da riayet ederek ilk kez yüz yüze genişletilmiş başkanlar kurulu yapıyoruz. Sendikal alanın başat konularına ağırlık veren bir dönemin eşiğindeyiz. Mart ayı ile birlikte örgütlenmeden toplu pazarlığa, sosyal diyalogdan üye aidiyeti çalışmasına geniş yelpazede aksiyoner sendikacılık için sahaya çıkmak gerekiyor. Pandemi ile yaşadığımız sahadan uzak olma durumu büyük oranda sona eriyor. Üyelerimiz kamu görevlilerimiz kurumlarımız ve iş yerlerimiz sendikal ruhu ve sendikacıları misafir etmeyi de özlediler. Tam anlamıyla şunu diyoruz: sendikal alanda normalleşme hızlı olmalı, sendikal alan hayatın bütününe bu zeminde örnek olmalı.”

genisletilmis1“Yakın tarihte iki büyük belge kamuoyuyla paylaşıldı” diyen Genel Başkan Ali Yalçın, “İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform Paketi. Her ikisi de içeriği ve eksikleriyle sendika ve kamu personel sistemi yönüyle yakından takip ettiğimiz süreçler oldu. İnsan hakları eylem planında ortaya konan insana ve haklarına daha fazla zemin oluşturma çabasını önemsiyor fakat aynı metin içerisinde kamu görevlilerine sendikal zemine ve kamu personel mevzuatına dönük irade ve hedef içermemesi nedeniyle eksiklik atfediyoruz. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ve sözleşmelilik garabetinin bitmesi, kılık kıyafet serbestisinin hayata geçmesi, 4688 yönüyle yasadaki eksikliklerin giderilmesi, masadaki fazlalıkların törpülenmesi bağlamında bir eylem plan ve hedef olmaması ciddi sıkıntıdır. Devamında kamu görevlilerinin ve onların emekleri için mücadele eden temsilcilerinin yani sendikal örgütlerin dile getirdiği ifade ettiği demokratik haklara katılımcı zeminlere ilişkin çerçevenin olmamasına da giderilmesi gereken bir boşluk olarak değerlendiriyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nın hemen akabinde geçen hafta Cuma günü kamuoyuyla paylaşılan Ekonomi Reform Paketi yönüyle de benzer bir çerçeve söz konusu, paketin içeriğinde küçük esnaftan, sermayedara girişimciden finans kulvarına, vergiden teşviğe, yapısal dönüşümden hukuksal değişime birçok konuda beklenen ve gereken hedefler ve eylemler ifade edilmiş, bu yönüyle paketin mevcut halinde her hangi bir fazlalık söz konusu değil. Fakat Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte birini doğrudan ilgilendiren yapısal ve hukuksal dönüşüm için de elzem görülmesi gereken kamu görevlileriyle ilgili beklentilere haklı taleplere ve makul tepkilere karşılık niteliğinde herhangi bir hüküm reform paketinde bulunmuyor. Gelir vergisiyle ilgili beklentiyi karşılayan seyyanen zam talebini değerlendirmeye alan, ek gösterge ek ödeme gibi konularda yakın dönemli hedef ortaya koyan bir kurguya yer verilmemesi ekonomi reform paketinin yanlış olmasa da eksik olması sonucunu doğuracaktır. Bizim kanaatimiz şudur ki genelinde emeğe özelinde kamu görevlilerine hak ön görmeyen pay artışı hedeflemeyen sorun noktasında çözüm iradesi göstermeyen reform paketleri sosyal açıdan ihtiyaç duyduğu desteği bulmakta zorluk çekmiştir. Bu ekonomi paketi için de benzer bir risk söz konusudur bu riski bertaraf etmek için önümüzde büyük bir fırsat var bu fırsat 6.Dönem Toplu Sözleşme’dir. Kamu görevlilerine dönük mali sosyal ve özlük haklarına dönük reform paketini 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin sonucunda uzlaşmayla, ortaklaşmayla birlikte oluşturmayı teklif ediyoruz. Türkiye’nin gücü, ekonomimizin büyüklüğü hem bu eksikliği gidermeye hem de kamu görevlilerinin hak ettiği pay ve hak artışını sağlamaya yeter kanaatindeyiz” diye konuştu.

genisletilmis31 Mayıs’ta Yeni Bir Birikim Kulvarı Oluşturacağız

Konuşmasında 1 Mayıs’a da değinen Yalçın, “1 Mayıs’ı emek ve dayanışma kavramlarına uygun bir şekilde idrak etmeyi başaran ve bu noktada da örnek oluşturan Memur-Sen olarak bu yıl da farklı bir konseptle ve kapsayıcı bir içerikle 1 Mayıs’a dair yeni bir birikim kulvarı oluşturacağız. Emek dünyasının beklentilerini akademik bir zeminde 1 Mayıs’ta masaya taşıyacağız, farklı mecralardan isimlerle emeği, sendikacılığı, 4688’i ve küresel dönüşüm değişim süreçlerini irdeleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geçmişten bugüne Memur-Sen olarak; Türkiye’nin özgürlük ruhunu, demokrasi kültürünü, milletin iradesini egemen kılacak her türlü Anayasal çalışmaya destek verdik, vermeye devam edeceğiz” diyen Yalçın, “Bu konularda sorumluluk aldık, çözüm üretme noktasında öncü olduk, paydaş olduk. Sivil Anaysa konusunda da “Darbe Anayasasını” unutturacak yeni sivil ve bağımsız Anayasa konusunda da sorumluluk almaktan geri durmayacağız” dedi.

Saha çalışmalarına önem vereceklerinin altını çizen Yalçın, “15 Mayıs, Toplu Sözleşme öncesi bizim için bir milat. Pandemi koşullarını da dikkate alarak sahada üye çalışmalarımıza özveriyle devam edeceğiz. Pandeminin yarattığı üye-sendika uzaklığını en aza indirmek ve hem üyelerimizle irtibat halinde olmak hem de yeni üyelerimizi kaydetmek için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde noktaladı: “Memur-sen olarak; emeğin, insanın, adaletin, özgürlüğün olduğu her konuda iki yılda bir değil, her ay, her gün 7/24 çalışarak kamu görevlilerinin haklarını savunacağız, sorunlarını dile getireceğiz, masada, sahada, her kulvarda kamu görevlilerinin sesi olacağız.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo