Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi
31 Temmuz 2019, Çarşamba

Sağlık-Sen; Hak arayışını, çatışmacı bir tavırla değil uzlaşmacı bir tavırla sürdürmeyi ilke edinmiş ve birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında kamu otoritesine rehberlik yapmıştır. Ülkenin bekası, milletin ve kamu çalışanlarının refahı için atılan her adımın destekçisi olmuş bir teşkilattır. 

Ancak; Sağlık çalışanı istihdamının yeterli düzeyde olmaması;

İş yoğunluğunun fazla olmasına,

Çalışma sürelerinin uzun olmasına ve

Çok sayıda nöbet tutulmasına neden olmaktadır.

Bunun neticesinde; sağlık çalışanı asosyal bir yaşama mahkûm olmuş, mesleki memnuniyeti düşmüş ve iş - aile yaşam dengesi bozulmuştur.

Bu nedenle;

* Yeterli düzeyde istihdam yapılarak, iş yoğunluğu azaltılmalı ve çalışma süreleri kısaltılmalıdır.

 *Sağlık çalışanlarının anne, baba ve eş olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

5. Dönem Toplu Sözleşme mottomuzu “Nitelikli Yaşam İçin Yeterli İstihdam Ve Özlük Haklarında Hakkaniyet” olarak belirledik.”

Sağlık-Sen olarak Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mücadeleyi tereddütsüz vereceğiz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo