Toplu Sözleşme Taleplerimiz ve Görüşmelerimiz
17 Temmuz 2019, Çarşamba

     Malatya Sağlık Sen Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme taleplerimizi ve İlimizdeki Üyelerimize ait talep,öneri ve isteklerini iletmek için Sağlık-Sen Genel Merkezimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız ziyaret edildi.

     Ziyaretimizde ilk önce Sağlık Sen Genel Başkanımız Sayın Semih DURMUŞ, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Durali BAKİ, Genel Başkan Yardımcımız Sayın İdris BAYKAN, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şemseddin KARADOĞAN, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf DURAL,Genel Başkan Yardımcımız Sayın M.Faruk DOĞAN ve Genel Koordinatörümüz Sayın Mehmet KARATAŞ ziyaret edilerek Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme taleplerimizi ilettik. Göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı Genel Merkez Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim.

     İkinci olarak Sağlık Bakanlığı'na Sağlık-Sen Malatya Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Prof.Dr.Hilmi ATASEVEN'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlık çalışanlarının özlük hakları, sorunları, yerelde ve genelde sağlık tesislerimizde sağlık çalışanlarımıza ait beklenti, öneri ve taleplerimizi ileterek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Genel Müdürümüze yakın ilgilerinden dolayı üyelerimiz adına teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar dilerim.

      Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Daire Başkanlığı'ndaki Daire Başkanı Sayın Mutlu KAYA ve Daire Başkanı Sayın Mustafa ÖRNEK ziyaret edildi. Ziyaretimiz kapsamında Daire Başkanlarımız ile talep ve isteklerimiz iletilerek karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.Daire Başkanlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim.

 

Mehmet BİNGÖL

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı 

 

 

SAĞLIK SEN MALATYA ŞUBESİ

2020-2021 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 

*Yetkili sendika üyelerinin kazanımlardan faydalanması yada yetkili sendika üyesinin toplu sözleşme priminin diğerlerinden daha yüksek bir tutar ödenmesi,ayrıca Aile Hekimleri ve 4924 sayılı yasaya tabii çalışan hekimlerden yapılan üyelik kesinti tutarları,maaş ödemelerinin yüksek olmasından dolayı fazla olduğundan ödenen sendika aidat ücretinin artırılması;

*Sabit ek ödemenin genel bütçeden ödenerek,maaş ödemesine dahil edilmesi.Bundan dolayı döner sermaye bütçesindeki sabit ödeme yükünün kalkarak dağıtalacak döner sermaye ödemelerinin artmış olmasının sağlanması;

*Maaş ödemesindeki gelir vergisi kesinti oranının ’e sabitlenmesi veya kesinti oranının düşürülmesi;

*3600 ek gösterge talebimizin Tüm Sağlık Hizmetleri Sınıfı Sağlık Lisansiyerlerini kapsaması,ayrıca eğitim durumlarına göre diğer çalışanlarımıza da 600 puan ek gösterge artışı sağlanması;

*Döner sermaye sisteminin daha adaletli bir biçimde güncellenmesi;

*Ek ödemelerin öncelikli birimlere (servis,acil,yoğun bakım) göre verilmesi;

*İlçede yada sağlık hizmetinin sunumunda güçlük çekilen yerlerde çalışan personele talepte bulunması halinde 4924 sözleşmeli kadro tahsisine geçişinin sağlanması ve 4924 sözleşmeli kadro vize sayılarının artırılması;

*Maaş ödemelerinde 200 TL seyyanen zam yapılması;

*Yıllık izinlerdeki 12 gün dışındaki kalan yani 30 günlük izinli dönemde de döner sermaye kesintisi yapılmaması;

*Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması;

*Üniversite Hastanelerindeki disiplin soruşturmalarında uygulanmayan sendika temsilcisi katılımının sağlanması.

*3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek-1. Maddesindeki haklar 16.07.2016 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.Bakanlığımızda görev yapan Şehit aile yakınlarının bitirdiği bölüme ilişkin kadroya bir defaya mahsus atanmasının sağlanması;

*2828 ve 3713 sayılı kanun gereği göreve başladığı tarihteki mezuniyetine göre ünvan değişikliği haklarının görevdeki engelli personele de tanınması;

*Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup,Kurumlarında genel idari hizmetler sınıfı görevini aktif olarak yürüten personellere bir defaya mahsus olarak genel idari hizmetler sınıfına atanmasının sağlanması;

*Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin çalışan memurlara da verilmesi;

*657 sayılı kanunun 4/B ve 45/A (3+1) maddesine göre çalışan personellere verilen mazeret (ölüm,evlilik gibi) izinlerinin,657 sayılı kanunun 4/A (kadrolu) maddesine göre çalışan personellere verilen mazeret izin günleri kadar faydalandırılması;

*2017 yılı öncesi 4/B sözleşmeli statüsünde işe girmiş olan personellerin de kadroya geçişinin sağlanması.


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo