“Toplu Sözleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını” Masaya Yatırıldı‬.
07 Nisan 2019, Pazar

Toplu Sözleşme Hakkının 7’inci Yılında; Toplu Sözleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli Gerçekleştirildi.

Memur-Sen tarafından organize edilen “Toplu Sözleşmenin Dünü Bugünü Yarını Paneli” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenli eski Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof.Dr. Vedat Bilgin ve Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet BİNGÖL’ün katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Memur-Sen tarafından organize edilen ve alanında uzman çok sayıda akademisyeni bir araya getiren “Toplu Sözleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını” programı, sabah protokol konuşmalarının ardından panel düzeniyle sürdü. Gerçekleştirilen panellerle, “Toplu Sözleşme Hakkı ve Statü Hukuku İlişkisi, Toplu Sözleşme Hukukuna Eleştiri ve Öneriler ile Gazeteci Gözüyle Çalışma Hayatı ve Toplu Sözleşme” konuları masaya yatırıldı.

Toplu sözleşme hakkının 7’inci yıldönümünün idrak edildiğini kaydeden Genel Başkan Ali Yalçın, Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olmasında Memur-Sen’in payının büyük olduğunu ifade etti.

“Toplu sözleşme olmadıkça toplu görüşme masasına oturmayacağız” çıkışıyla toplu sözleşme düzenlemesinin referandum paketine girmesini sağlayanın da Memur-Sen olduğunu belirten Yalçın, bu hakkın pakete girmesi sonrası, “Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de EVET” kampanyasını yürüterek anayasal teminatın millet tarafından tescillenmesinde rol oynadıklarını belirtti.

Emeğe değer katma noktasında örgütlenmeye dair bütün süreçlerin ortak hedefinin toplu sözleşme olduğunun altını çizen Yalçın, “Örgütlenmenin amacı; hakkınızı aramak ve pazarlık noktasında güçlü olmak. Grevin gerekçesi, toplu pazarlıkta anlaşamamak, emeğe hakkının verilmesi sonucunu doğuran çizgiye ulaşamamak. Bu yönüyle toplu sözleşme; sendikal haklar üçlüsü arasında bir yönüyle diğer iki hakka hem teorik hem de pratik gerekçe üreten hak konumundadır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni düzen, insanlığın yeni paylaşım arayışlarına yöneldiği ve hız verdiği bir sürecin yaşandığına dikkat çeken Yalçın, adalete, bölüşmeye, hakça paylaşmaya dair tenkit ve tekliflerin eskiye nazaran fazlalaştığını aktardı. Türkiye’de de sendikal alana, toplu sözleşme mevzuatına dair kapsamlı bir tartışmanın yapılması gerektiğini belirten Yalçın, “Toplu sözleşme hakkının ve uygulamaların ideal çerçevesini birlikte tartışmalıyız. Emeğin hakkını aramasını, korumasını ve almasını sağlayacak sendikal haklar düzlemini birlikte oluşturmalıyız” diye konuştu.

Memur-Sen olarak; “Emeğe değer vermek insan onuruna saygı göstermek için ön şarttır” dediklerini vurgulayan Yalçın, emeğin tanımını; “Emek insanın varoluşsal eylemidir, emeğe değer vermek insan onuruna saygı duymanın mutlak gereğidir” ifadeleriyle yaptı.

Yalçın şöyle devam etti: “Yetkili sendika ve konfederasyon olmanın değeri ve önemi olmadığı gibi yetkili sendikanın üyesi olmanın da önemi ve değeri yok. Hatta sendika üyesi olmanın da değersizleşmesine zemin oluşturan hükümler var. Toplu sözleşmeden yararlanmak için sendikalı olmanıza gerek yok. Fakat toplu sözleşmeyi sendikalar imzalıyor. Sendika üyesi olarak emeğin hakkını aramada dayanışmaya dâhil olmamak sendikal mevzuatta sorun teşkil etmiyor. Çünkü sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin de toplu sözleşmeden dayanışma aidatı ödemeden yararlanma hakkı var. Yetkili sendika üyesi olmakla yetkisiz sendika üyesi olmak arasında da bir fark yok. Her ikisi de aynı miktarda toplu sözleşme ikramiyesi alıyor. Oysa ya yetkili sendika üyesi olanlara artırımlı ikramiye ödenmeli ya da yetkisiz sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemeli.”

Kamu görevlileri sendikacılığının örgütlenmede, işçi sendikacılığının sadece Türkiye’de değil dünyada ulaşamadığı rakamlara, oranlara çok kısa bir sürede ulaştığını belirten Yalçın, %70’lere varan örgütlenme oranına rağmen toplu pazarlık hakkında olması gereken haklara, imkanlara, fırsatlara, kurallara henüz %50 seviyesinde dahi ulaşılamadığını sözlerine ekledi.

Kamu işvereninin toplu pazarlık masasının kapsamını genişletmeyi, sandalyelerini azaltmayı, bütçesini çoğaltmayı, süresini uzatmayı düşünmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, yanlışta ısrarın sosyal maliyet doğuracağını belirtti.

“Sözleşme konularında cimri davranan yasa, masanın öznelerinde cömert davranmıştır” diyen Yalçın, “Sahada yetki verilmeyenlere, kanunda bir fıkrada yetki verilmesi adil ve hukuki değildir. Elbette bütün konfederasyonlar toplu pazarlığı takip etmeli, fakat kanun sahanın yetki vermediği örgütleri taltif etmemeli. Hükümet modeli değişikliğiyle iki kanatlı yürütme erkini tek kanatlı bir konuma ulaştırırken, toplu sözleşme masasının emek tarafında üç kanatlı bir temsil oluşturulmasını çoğulculuk, kapsayıcılık, çok seslilik gibi süslü kelimelerle aktarmayı ve durumu böyle atlatmayı kimse düşünmemelidir. Toplu sözleşme sürecinin yönetiminde ve Masaya sunulacak tekliflerin karşılıklı verilmesinde adil yaklaşım eksikliği mutlaka giderilmeli” ifadelerini kullandı.

Yalçın şöyle devam etti: “Grev hakkı mutlak bir hak olarak ve sınırsız bir kapsam olarak kamu görevlileri sendikacılığında olmalı mı tartışmalarına da ışık tutacak şekilde 4688 sayılı Kanuna yönelik değişiklik çalışmalarında mutlaka grev hakkı ana gündem maddesi olmalıdır. Toplu sözleşme süreciyle ilgili kanunun diğer bir handikabı da uzlaşmazlık halinde başvuru makamı olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı, işleyişi ve itirazların inceleme içeriği sorunu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun üye yapısı Kamu İşvereni lehinedir. Adı Hakem Kurulu olmasına karşın niteliği itibariyle Kamu İşvereninin Hâkimiyet Kurulu görüntüsü ortaya çıkıyor. Başkanın ve akademisyen üyelerin mutlaka ya ilgili tarafların her birinin kendi iradesiyle ya da siyasi iradenin müdahalesinin olmayacağı başka bir yöntemle belirlenmesi gerekiyor. Yeni Türkiye’nin sivil alana yönelik yapacağı en büyük hamlelerden biri, kamu görevlileri sendikaları alanındaki sınırları ve yasakları kaldırmak olacaktır.”

İlimizdeki üyelerimizin ve çalışanlarımızın toplu sözleşme için talep,istek ve önerileri Memur Sen Malatya İl Temsilcimiz ve Sağlık Sen Şube Başkanımız Sayın Mehmet BİNGÖL tarafından Konfederasyon Başkanımıza iletilmiştir. 


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo