DÖNER SERMAYE NEDEN DÖNMÜYOR?
03 Aralık 2018, Pazartesi

Şube Başkanımız İsmail YILMAZ basına yaptığı açıklamada;

DÖNER SERMAYE NEDEN DÖNMÜYOR? dedi.

Sağlık çalışanları, döner sermaye mağduriyeti yaşamaktadır. Sağlıkta dönüşümle birlikte, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak için uygulamaya konulan döner sermaye, sadece belli bir azınlıktan yana dönmekte, sağlık çalışanlarına bir fayda sağlamamaktadır. Sağlık hizmetlerinin yükünü çeken hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye alamaması ve sabit ek ödemeye mahkum edilmesi çalışma barışını bozmakta, motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Şu andaki mevcut döner sermaye sistemi hakkaniyetten uzaktır. Hak edenin hak ettiği kadar döner sermaye almasını sağlayacak yeni bir sisteme geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderecek, dağıtılabilir döner sermaye oranını artıracak ve döner sermayenin yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalı, uygulamalar hayata geçirilmelidir. Sağlıkta dönüşümün yükünü çeken ve yetersiz istihdam sebebiyle bunu fedakarlıklarıyla sağlayan sağlık çalışanları, bu çalışmalarının karşılığını almalıdır. 

Bunun yanı sıra, dağıtılabilir döner sermayenin düşmesi ve sabit ek ödemenin dışında döner sermaye ödenmemesi, özellikli birimlerde çalışanları mağdur etmekte, bu birimlerde çalışmanın karşılığını görememektedir. Ayrıca, özellikli birim kavramı, hastanelerin kendi risk durumlarına göre düzenlenmelidir. 

Bu sebeple; hastane yöneticileri ve ildeki sağlık hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdürlükleri, çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için döner sermayenin sağlık çalışanlarının hak ettiğini alacakları şekilde uygulanmasında hassasiyet göstermelidir. Kurum harcamalarından genel bütçeden karşılanabilecek olanlar, kolaylık olsun diye döner sermayeden yapılmamalı, çalışanların hakkı gasp edilmemelidir. 

Sağlık çalışanlarının memnuniyeti, aynı şekilde hasta memnuniyetine yansıyacaktır. Sürdürülebilir başarılı bir sağlık hizmetleri politikası için çalışan memnuniyeti göz ardı edilmemelidir. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo