Başkan Yıldırım: 'Uzun süre radyasyon hem ruh hem beden sağlığını bozuyor'
11 Kasım 2018, Pazar

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, radyasyonun kanser üzerindeki etkisinin uzun bilimsel araştırma ve tartışmalara konu olduğunu, radyasyonun kanser olma riskini artırdığı yönünde uzmanlar tarafından bir çok kez bunun dile getirildiğini belirterek, hastalara çok gerekmedikçe tomogrofi, röntgen, anjiyografi ve mamografi çektirilmemesi uyarısında bulunuldu.

Yıldırım, "Sağlık çalışanları ise günde defalarca söz konusu radyasyona maruz kalmaktadır. Bu sebeple sağlık çalışanlarının sağlığı riske atılmamalı, gerekli tedbirler derhal alınmalıdır" dedi.

 
 

Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının sağlığının tehdit altında olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Radyasyonla çalışanların sağlığının korunması için çalışma koşullarının acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Personel sayısının artırılması ile kişi başına düşen iş yükünün azaltılması sağlanabilir. Bunlara ilaveten yasalarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyulması, koruyucu ekipmanların kullanılması, bunların denetiminin uygun şekilde yapılması, hizmet içi eğitimin ve yıllık düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanmalıdır. 3153 sayılı kanunun ek 1. maddesi uyarınca radyasyonla çalışanların haftalık çalışma süresi en fazla 35 saattir. 20 Haziran 2012 gün ve 6331 sayılı kanunun 30. maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Temmuz 2013 gün ve 28709 Sayılı Resmi Gazete'de günlük çalışma süresinin azami 7,5 saat veya daha az olarak düzenlenmesi ve başka bir işte çalıştırılmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu çalışma süreleri azami çalışma süresi olup, bu sürenin üzerine çıkarak fazla çalışma yaptırılması açıkça yasaya aykırıdır" diye konuştu.

 

Tiroid kanseri oldular

 

Radyoloji teknisyenlerinde tiroid kanseri ve nodülü tespit edildiğine vurgu yapan Başkan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıllarda radyasyon güvenliği, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan ve tiroid kanseri tanısı alan radyoloji teknisyenleri ile bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu kurumda görev yapan radyoloji teknisyenlerinin rutin muayenelerinde 12 kişide tiroid nodülü saptanmış, yapılan biyopsi sonrası iki radyoloji teknisyeninde tiroid kanseri tanısı konarak ameliyat edilmiş, 10 kişinin de tiroid nodülü tanısıyla izlemlerinin yapıldığı öğrenilmiştir" dedi.

 

Sendika olarak bakanlık ile iş birliğine hazırız

 

Yüksek radyasyonun insan psikolojisi üzerinde sebep olduğu olumsuz etkilere de değinen Özgür Yıldırım, "Yoğun radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarımızın bedenen hastalanmasının yanı sıra psikolojileri de bozulmaktadır. Kendilerini sürekli yorgun, uyku halinde hissetmekteler ve bu durumun sürekliliği de tükenmişlik sendromuna girmelerine sebebiyet vermektedir. Bu alandaki olumsuzlukların giderilmesi için biz sendika olarak Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaya hazırız. Bu alanda sendika, meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin de görüşleri dikkate alınarak Sağlık ve Çalışma Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Sağlık merkezlerinde radyasyon güvenliği sağlanmalı

 

Alınması gereken önlemleri anlatan Başkan Yıldırım, şöyle devam etti: "Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının güvenliği için öncelikle radyoloji departmanlarının standartlara uygun ve kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir fakat bu tek başına yeterli bir kriter değildir. Departmandaki iş yükünün fazlalığı, çalışma sırasında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanların uygun olmaması veya uygun kullanılmaması, radyasyon uygulamalarında gerekli hassasiyetin gösterilmemiş olması çalışanlar için olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Çalışanların radyasyona maruz kalma süresini arttıran diğer durumlar, personel sayısının yetersizliği, ehliyetsiz ve eğitimsiz kişilerin radyasyon alanında çalıştırılması ve çalışma süresinin fazla olmasıdır."

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo