Sağlıkta Başarı Sağlıkçıların Güvenliğine Bağlı
18 Nisan 2018, Çarşamba

Sendikamız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte düzenlediği 1. Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongremiz ikinci gün gerçekleşen oturumlarla sona erdi. 2 gün süren ve 8 oturum ile yapılan kongrede sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ele alındı.

Toplantıda kapanış konuşması yapan Genel Başkanımız Metin Memiş, 2 gün süren kongrenin önemine değinerek hastaların sağlık ve güvenliğinin sağlık çalışanlarının sağlığına güvenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Kongrede sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların hemen hemen hepsine değinildiğini söyleyen Metin Memiş, “Bu kongreyle birlikte son derece tehlikeli şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için bakanlıklarımız gereken önlemleri almalı” dedi. Yıpranan ve sağlığı tehdit altında olan sağlık personellerinin büyük mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Memiş, bu durumun verimli çalışmaya da olumsuz etki oluşturduğunu belirtti. Çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarının memnuniyetinin de önemsenmesi gerektiğini aktaran Memiş, sürdürülebilir ve başarılı bir sağlık sistemi için sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.     

İkinci günün ilk kongrenin 5’inci oturumuna Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanı Uz. Dr. Ferzane Mercan başkanlık yaptı. Tıbbi Laboratuvarlar ve Radyoloji Ünitelerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği temasının ele alındığı oturumda Patoloji Alanında Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, Radyoloji Alanında Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, Mikrobiyoloji Alanında Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Labortuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Uz. Dr. Cemile Sönmez, Çalışan Gözüyle Tıbbi Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Biyolog Dr. Özlem Aydın ve Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tehlikeli Uçucu Maddeler konusunda İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü - İSG Uzmanı Meryem Karabulut sunum gerçekleştirdi.

Sağlık Tesislerinin Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi ana temasıyla gerçekleşen 6’ıncı oturumun başkanlığını ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun BAY Karabulut yaptı. Bu oturumda Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Uzmanı Ahmet Esat Korkut, İnşaat Sektöründe Proje Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İSG Uzmanı Muhammet İkbal Kurt, Çalışma Ortamlarında Biyolojik Etmenler hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Uzmanı Şengül Çoşar ve Hasta Bina Sendromu hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Mühendisi Esra Yılmaz katılımcılara bilgi verdi.

SASAM Enstitüsü İş Gücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın başkanlığını yaptığı 7’inci oturumda Sağlık Çalışma Ortamlarının Çalışanlara Psiko-Sosyal Etkileri konusu ele alındı. Gerçekleşen oturumda Sağlıkta Şiddet ve Beyaz Kod Uygulamaları konusunu Sağlık Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Erol Gökdol, Çalışan Dostu Sağlık Kurumları Projesi konusunu Sağlık-Sen Genel Sekreteri Fatih Seyran, Sağlıkta Çalışan Güvenliği ve Kalite konusunu SASAM Enstitüsü Sağlık Politikaları Direktörlüğü Danışmanı Dr. Hasan Güler, Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Psiko-Sosyal Riskler konusunu Hacettepe Üniversitesi İİBF  Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi konusunu UHGSfam Genel Sekreteri Bayram Demir anlattı.

Kongrenin 8. ve son oturumunun başkanlığını da Genel Başkan Yardımcımız ve SASAM Enstitüsü Genel Koordinatörü Mustafa Örnek yaptı. Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Destek Hizmetleri ve Sendikal Bakış temasının el alındığı oturumda İşçi Sendikaları Açısından Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, İş Sağlığı ve Güvenliğine Sendikal Bakış konusunda SASAM Enstitüsü Sendikal Haklar ve İşgücü Politikaları Direktörlüğü Danışmanı Tarkan Zengin, Destek Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine Özel Sektör Bakışı konusunda EOS Hijyen Sağlık A.Ş. Genel Müdürü Özgür Bora Yaprak ve Destek Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda Hasta ve Çalışan Hakları Güvenliği Derneği Başkanı Salih Akyüz sunumlarını gerçekleştirdi.
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo