Karataş: Bir Neslin İnşasında Sezai Karakoç’un Etkileri Var
21 Şubat 2018, Çarşamba

Ufkumuzu Aydınlatanlar söyleşimizde bu hafta “Üstad Sezai Karakoç ve Diriliş Nesli” konusuyla konuğumuz olan Prof. Dr. Turan Karataş,  Sezai Karakoç'un fikirlerine ve hayatına dair bilgiler anlattı.  

Bir neslin inşasında Sezai Karakoç’un, Necip Fazıl’ın önemine değinen Turan Karataş, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin edebiyat ve düşünce dünyamızdaki etkilerini anlatarak, ülkenin en karışık olduğu yıllarda sözünü esirgemeyen dava adamları sayesinde değerlerine sahip bir neslin yetiştiğine vurgu yaptı. Sezai Karakoç’un diriliş adını verdiği düşünce akımıyla birlikte kendi değerlerine tutunarak yükselen bir neslin varlığından bahsetti.

Sezai Karakoç'un sadece bir şair ve yazar olmadığını belirten Prof. Dr. Turan Karataş, aynı zamanda Karakoç’un bir fikir adamı olduğunu ifade etti. Sezai Karakoç'un Diriliş Partisi'ni neden kurduğuna da açıklık getiren Turan Karataş, "Sezai Karakoç siyasi bir iddia ile parti kurmadı, iktidar olamayacağını o da biliyordu. Onun amacı daha çok fikirlerini parti üzerinden yaşatmaktı" ifadelerini kullandı. Diriliş Partisi ya da şimdiki adıyla Yüce Diriliş Partisi, Diriliş düşüncesinin tabii bir evresidir” diyen Turan Karataş, “Yani yazılarla kitaplarla anlatılan, okuyucu kesimine duyurulan bu düşünce hareketi, bir gün gelip eyleme dönüşecek ve kitlelere ulaşacaktır. Kaldı ki, parti Sezai Bey’in anlamasıyla ve anlamlandırmasıyla bilinen manasıyla bir siyasi oluşum değil, bir kulüp ya da dernek gibi bir şeydir. Mesela, Büyük Doğu Derneği de, bir tarafıyla bir partidir Sezai Bey kavlince. Bu bakımdan, Karakoç’un parti kurmasında ve genel başkan olmasında şaşılacak bir yön yok. Ancak, meseleye dışarıdan bakınca, Türkiye’de mevcut siyasal ortamda Sezai Karakoç’un bir parti başkanı olmasını düşünmek bile güç. Yalnız, burada bir hususu biraz açalım: Sezai Bey’de siyasî bağlanmışlık, bir “angaje” oluş söz konusu değildir. Siyaset olsa olsa bir vasıtadır idealin gerçekleştirilmesi için” dedi.

Turan Karataş, Sezai Karakoç’u daha iyi anlamak için onun eserlerini okumanın önemine değinerek konuşmasını sonlandırdı.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo