MALATYA SAĞLIK SEN AÇIKLADI; DEVLETİN YANINDAYIZ
27 Ocak 2018, Cumartesi

Afrin Operasyonuna İlişkin Türk Tabipler Birliğinin yaptığı açıklamayı kınamak üzere basın açıklaması yapan Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu, TTB’nin terör dili kullanarak terör savunuculuğu yaptığını ifade etti. Basın açıklamasını Malatya Sağlık Sen Şube Yönetim Kurulu adına yapan Malatya Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Ülkesi ve milleti için cansiperane görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarım; Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir. Dün 17/25 yargı darbesiyle, Gezi Parkı ayaklanmasıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkemizi kaos ortamına ve işgal girişimine girişenler ve bunların arkasındaki güçler yine boş durmamaktadır. Ülkemizin kuzeyinde, sınırımızın hemen yanında ülkemiz üzerinde emelleri olan güçler ve onların tetikçisi, maşası terör örgütleri cirit atmaktadır. Terör eylemleriyle, ülkemizin sınır güvenliğini, sınırlarımızı aşarak ülkemizin içine de taşıdıkları terör ateşiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple devletimiz, bu terör örgütlerine karşı hem sınırlarımızın içinde hem de dışında bir mücadele başlatmıştır. Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan bu mücadele şimdi de Zeytin Dalı operasyonuyla devam etmektedir. Milletimiz tüm unsurlarıyla bu operasyonu desteklemektedir. Sağlık çalışanlarımız, ülkemiz içinde gerçekleştirilen terörle mücadelede can canı pahasına güvenlik güçlerimizin hemen arkasında yer alarak bu mücadeleye katılmıştır. Şimdi de sınırlarımızın ötesinde ülkemizin birlik ve beraberliğini savunmak için çarpışan güvenlik güçlerimizle birlikte üzerine düşeni yapmaktadır” diye konuştu.

AÇIKLAMAYI LANETLE KINADI

Terör örgütünü destekleyici açıklamayı lanetle kınadıklarının altını çizen Şube Başkanı Bingöl şöyle konuştu, “Ülkemizin her kritik aşamasında bazı sözde meslek örgütleri terör dili kullanarak terör savunuculuğu yapmaktadır. Bu örgütlerden biri de Türk Tabipler Birliği’dir. Milli konularda, milletimizin ve temsil ettiği hekimlerin yanında duruş sergileyemeyen Türk Tabipler Birliği (TTB), yaptığı açıklamayla terörle mücadeleyi savaş olarak nitelemiş ve bu mücadelenin hemen sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştur. Malatya Sağlık-Sen olarak söz konusu açıklamayı şiddetle ve lanetle kınıyor; terör ve terör örgütlerini destekleyici bu açıklamadan dolayı cumhuriyet savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Savaş ile terörle mücadeleyi bilemeyecek cehaletteki kişilerin, başkalarına akıl vermek hadleri değildir. Devletler arasındaki silahlı mücadeleye savaş, terör unsurlarını yok etmeye yönelik yapılana ise terörle mücadele denir. Terör örgütlerine karşı yapılan operasyona savaş demek, iyi niyetten uzak bir yaklaşımdır. Tabipler Birliği söz konusu açıklamasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 215. Maddesindeki ‘Suçu ve suçluyu övme’, 216. Maddesinin birinci fıkrasındaki ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve 302. Maddedeki ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarını işlemiştir. İsminin başında Türk olan Tabipler Birliği, yaptığı açıklamayla savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü, savaşın hemen sona ermesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu ülkenin bir halk sağlığı sorunu varsa o da Türk Tabipler Birliği’dir. İsminin başında Türk olan bu örgüt ne yazık ki, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmakta, teröristlerin yaşama hakkını savunmaktadır. Bu örgüte tavsiyemiz, ilgili makamlara da çağrımız; tabipler birliğinin ismindeki Türk ifadesinin çıkarılmasıdır. Tabipler Birliğinin temsilcisi olduğunu iddia ettiği hekim camiasıyla hiçbir ortak yanı bulunmamaktadır. Hatta terörle mücadelede ülkesinin çıkarlarını savunmayan, milletinin yanında olmayan, doktor arkadaşlarımızın görüşlerinin ve düşüncelerinin aksine, terör diliyle konuşarak teröre hizmet eden bu örgüt, derhal kapatılmalıdır.”

“MİLLETİN YANINDAYIZ”

Sağlık-Sen olarak daima milletin yanında olduklarını dile getiren Başkan Bingöl, “Terör dili kullanarak teröre hizmet eden bu örgüte en güzel cevabı, bu meslek örgütünün şubeleri vermiştir. Tabipler Birliği’nin açıkladığı görüşe katılmayan illerdeki temsilciler, terörle mücadelede hükümetimizin yanında olduklarını, bütün hekimlerin ülkemizin birlik ve beraberliği için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıklamışlardır. Bu ülkede yaşayıp, başkalarının borazanı olmayı gelenekselleştirenler ya bu huylarından vaz geçsin ya da kimin adına çalıştıklarını, kimden yana olduklarını açıklasın. ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ diyerek terörle mücadelenin sonlandırılması çağrısında bulunan TTB, terör örgütleri sınırımızda cirit atarken, ülkemizin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kast ederken, barışın nasıl sağlanacağını da açıklamalıdır. Ülkemiz teröristlerle mücadele ederken, yaşama hakkı konusunda şahin kesilenler, teröristlerin saldırıları, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı haince, kahpece katletmesi karşısında neden dut yemiş bülbüle dönmektedir? Ülkemiz, yıllardır her türlü terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetimizin en büyük destekçisi birlik ve beraberliğini hiç bozmayan, içindeki hainlere fırsat vermeyen, vatan sevgisi ve inandığı değerler uğruna hayatını feda etmeye hazır milletimizdir. Biz genelde kamu görevlilerinin en büyük temsilcisi Memur-Sen, özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temsilcisi Sağlık-Sen olarak daima milletimizin yanında, milletimizin seçtiklerinin yanında olduk. Her türlü darbe girişimini, terör eylemlerini ve teröristleri lanetledik, kınadık. Onlarla mücadelede hükümetimizin yanında olduk. Son olarak hekimlerimizi de terör savunucusu bu sözde meslek örgütüne karşı tepkilerini göstermeye çağırıyorum. Biz vatanını, milletini seven, demokrasi ve cumhuriyetini korumak için ölüme göze almış sağlık çalışanları olarak, her türlü terörle mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

“TABANIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR”

Tabipler odasının ile tabandakilerin aynı düşüncede olmadığını vurgulayan Bingöl, Malatya’daki Odanın Afrin operasyonunu desteklediklerini dile getirerek şunları ifade etti, “Bizde normal koşullarda üye zorunluluğu yok. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlar Sendikası olarak, Kamuda çalışan 657 ile 49/20’ye tabi vekil Ebe, Hemşire arkadaşlarımız bize üye olabiliyorlar, bunların da sendika seçme hakları var. Şuanda Sağlık-Sen olarak Malatya’da sağlık alanında çalışanların en çok üye olduğu Sivil Toplum Örgütü biziz. Yaklaşık 4 bin tane üyemiz var. Sadece Tabip odalarında tabip kimliği olan tüm Doktorlar dışında, kendi hizmet alanında tabip olmayanlar bu sendikaya üye olamıyor. Tabiplerin de tamamının üye olma zorunluluğu var. Bu konuda birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Tabipler Odasının açıklamasını Malatya’ya göre değerlendirdiğinizde Afrin Operasyonu ile ilgili düşünceleri çok farklı. Yani genel merkezdeki ve Malatya’daki Tabipler Odası ile İstanbul’daki Tabipler Odasının her bir açıklaması farklıdır. Biz bunun bir ferdi açıklama olduğunu düşünüyoruz. Tabandaki üyelerin düşünceleri aynı görüşte değil. Sendika Yönetimi ile tabandaki üyeler Afrin Operasyonuna tamamen destek verdiklerini bize ilettiler.”

“DOKTORLAR ODADAN AYRILMAK İSTİYOR”

Sahadaki doktorların sendikayı aradıklarını ve aynı görüşte olmadıklarını, Odadan ayrılmak istediklerini ileri süren Bingöl açıklamasının devamında, “Ülkemizin birlik ve beraberliği için ciddi bir destek verdiklerini biliyoruz. Fakat genel merkez tüm Tabipler Odası adına açıklamada bulunuyor ve tabanın düşüncesini yansıtmıyor. Malatya’da ve diğer illerdeki doktor arkadaşlarımızın bununla ilgili ciddi bir girişimde bulunarak bu ülkenin gerçek kimliğini gösteren tabiplerin yönetimde yer almalarını istiyoruz. Sağlık açısında baktığınızda 350 Doktor üyemiz var. Yerel merkezdi tabip arkadaşlarımız bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Bir anlamda Azınlığın Çoğunluğa tahakkümü diyebiliriz. Türkiye’deki gerçek vatansever doktorlarımızın genel merkezdeki yönetimde yer alarak bu düşünceyi ortadan kaldırmalarını istiyoruz. Bu işte söz sahibi olmak istiyorsanız, fedakârlık yapacaksınız. Ülkenin birlik ve beraberliği noktasında düşüncenizin genel merkezde hâkim olmasını istiyorsanız bu kademelerde yer almanız gerekiyor. Tüm illerdeki odalar birlikte hareket ederek yönetimdeki kişilerle esas düşünceye sahip olmadığını göstermeleri gerekiyor. Zira biz yüzde 80 civarındaki Tabiplerin genel merkezin görüşüne sahip olmadığını düşünüyoruz. Genel merkezin yaptığı açıklama ile ilgili birçok doktor arkadaşımız aradılar, biz Odadan ayrılmak istiyoruz, bunlar bizi temsil etmiyor dediler. Sahada çok ciddi bir tepki olduğunu doktor arkadaşlarımızdan işitiyoruz. Bu konuyu Tabipler Odası ile de görüşeceğiz, zira sahada bu konuda ciddi bir sıkıntı var, ciddi bir tepki var. Bu konuda Malatya’da ne yapılabilir diye tartışacağız. Basından takip ettiğimize göre Erzurum, Kayseri ve birçok ildeki Tabipler Odası genel merkezin açıklamasına karşı olduklarını, ülkenin birlik ve beraberliği için devletimizin, askerimizin yanında olduklarını ve Afrin Operasyonuna destek verdiklerini belirttiler” şeklinde konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo