Çalışanların Memnun Olmadığı Performans Sistemi Değişmelidir
04 Ocak 2018, Perşembe

Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazarak, sağlık çalışanlarının tamamının memnun olmadığı mevcut performans sisteminin acilen değiştirilmesini istedik. Döner sermaye sisteminin, sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, artan iş yükü sebebiyle çalışanların motivasyonunu artırmak için hayata geçtiğini hatırlattığımız yazımızda, son dönemde artan maliyetler karşısında neredeyse hiç artmayan, sürekli düşüş gösteren döner sermaye tutarlarının motivasyon azaltan bir uygulamaya dönüştüğünü vurguladık.

Yazımızda, mevcut döner sermaye sisteminden bütün sağlık çalışanlarının rahatsız olduğunu da belirterek, iş barışının bozulduğunu dile getirdik ve acilen sağlık çalışanlarının hak ettikleri döner sermayeyi almalarını sağlayacak yeni sistemin hayata geçirilmesini talep ettik.

Döner sermaye miktarlarının artmamasının sebeplerine de vurgu yaptığımız yazımızdı, “Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının maliyetleri ve giderleri sürekli artmaktayken, dağıtılabilir döner sermaye hesabının temel belirleyicisi SUT fiyatları yaklaşık 13 yıldır hiç artmamıştır. Hekim dışındaki sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı sabit üstü ek ödeme alamamaktadır. Sistemde acil ve köklü önlemler alınmazsa bir süre sonra hekimler bile sabit ek ödemeye mahkum olacaktır” dedik.

Söz konusu yazımızda, Danıştay’da kazandığımız dava sonucu dağıtılabilir döner sermaye tutarının, toplam havuzun yüzde 46,5’ini oluşturması gerekirken, bakanlığın kendi kurumlarına gönderdiği bir e-mail’de önceki oran olan yüzde 39,5’in bile dikkate alınmayıp, yüzde 39’dan yüksek bir orana imza atılmamasının istendiğini, bunun sonucu olarak da Türkiye genelinde dağıtılabilir döner sermaye oranının yüzde35’lere kadar düştüğünü belirttik.

Çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde ivedilikle köklü değişikliklere gidilmesini talep ettiğimiz yazımızda, dağıtılabilir döner tutarlarının altı ayda bir artırılması için mevzuat değişikliği yapılmasını istedik. Bu değişiklikler yapılana kadar döner sermaye komisyonları ve yöneticilerinin mali disiplini çalışanlar üzerinden sağlamamaları gerektiğine vurgu yaparak, döner sermaye tutarının en üst seviyeden değerlendirilmesinin hakkaniyetli bir davranış olacağını ifade ettik.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo