BASIN AÇIKLAMASI
27 Kasım 2017, Pazartesi

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü''

Basın Açıklaması

Kadınlarımız... Sevgileriyle hayatımızı yeşerten, umudumuza umut, huzurumuza huzur katan kadınlarımız...

Kutsal bildiğimiz güzelliklere ruhunu adayan, ailesinin mutluluğuna kol kanat geren fedakar kadınlarımız..,

El emeğinin, göz nurunun sahibi olan yürekli yol arkadaşlarımız...

Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi vesellem veda Hutbesi'nde, kadınları Allah’ın birer emaneti olarak tanımlıyor. Bakınız erkekler için aynı şey söz konusu değil. oysaki kadın; Allah’ın emaneti. Yani; kadının asıl sahibi, asıl koruyucusu, asıl sevgilisi; ALLAH.

Oysa ne yazık ki bugün bazı erkekler; kadının üzerinde maksadını aşan bir ipotek oluşturuyor, haddini aşan bir şekilde kendine güç devşirip, çoğu zaman kadını örseliyor ve ötekileştiriyor.

Değerli Basın Mensupları; şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkileyen; temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli

nedenlerdendir ve insanlık suçudur. Toplumumuzdaki genel yargıya göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ile eş tutulmaktadır. Halbuki kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak zarar görmeleri veya zarar görecekleri korkusuyla baskı ve tehdit altında bırakan ve sınırlandıran her türlü tutum ve davranıştır. Bu durumda fiziksel şiddetin son hali olarak karşımıza kadın cinayetleri çıkmaktadır.

Tarihe not düşen kadınları hatırlayınız. Hz.Havva kimden bir müjdeydi insanlığa? Hz.Meryem’in sahibi kimdi? Hz.Asiye'nin asaletini kim verdi? Hz.Ayşe'yi kim korudu? şerefini kime borçlu Hz,Hatice? Nene Hatun'lar en çok kime sevdalıydı? Kadınlarımız, gözünü bile kırpmadan 15 Temmuz'da hain kurşunların üzerine koşup giderken kime ulaşmayı istediler acaba?

Kadınlar Allah'ın birer emanetidir derken, aslında kadının Allah tarafından imtiyazlı olmasına dikkat çekmek isteriz. Fakat buna rağmen kadınlara özel olan bu asaleti, bu onuru, görmezden gelindiğini, dünyada milyonlarca kadının sözel şiddete uğradığını, darp edildiğini, hatta akıl almaz vahşetler sonucu cinayetlere kurban gittiğini üzülerek ifade etmek isteriz.

Değerli Basın Mensupları;

Birleşmiş Milletler, 1999 yılında aldığı bir kararla 25 Kasım'ı "Kadına yönelik şiddetin bitirilmesi için uluslararası mücadele günü "olarak ilan etmiştir. Her yıl 25 kasım'da, kadın ve kız çocuklarına yöneltilmiş her türlü şiddet'in önlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bizler;

Üyelerinin çoğu kadın olan SAĞLIK-SEN'in Kadınlar Komisyonu ve Yönetim Kurulu olarak; kadınlara ve kız yöneltilmiş çocuklarına şiddete HAYIR demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken duyarlılığı ve dayanışmayı sergilemek için bugün buradayız. Yapılan istatistikler bize gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet maalesef her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, öncelikle erkeklerin ve özellikle yöneticilerin cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durması, toplumun her kesiminin dayanışma içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmesi gerekmektedir. Aileler, evlatlarını yetiştirirken kız-erkek ayrımı yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelidir. Toplumdaki her birey bu yönde eğitilmeli, kız çocuklarının aileleri tarafından değer verilme ve saygı görmenin önemine dikkat çekilmeli, her türlü cinsiyetçi baskılar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır. Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiği kanaatindeyiz. Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamamız gerekir.

25 Kasım "Kadın Şiddetine Hayır Günü”nde sağlık-sen Kadınlar Komisyonu ve Yönetim Kurulu olarak 81 ilimizde düzenlediğimiz eşzamanlı basın açıklamamız ve farkındalık etkinliğimizle, ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Mağdur olmuş kadınlarımız için de, sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye hazırız. Bugünü simgeselleştirmek adına, "KADINA KARŞI ŞİDDETE DUR!" diyerek, el izlerimizi basmış olduğumuz balonları gökyüzüne bırakarak, kadınlarının örselenmediği bir toplumda var olmasını diliyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine çağrımızı yineleyerek, katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Yönetim Kurulu Adına

Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı

  Recep AKDOĞAN

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo