25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
25 Kasım 2017, Cumartesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı  Uluslararası  Mücadele ve Dayanışma Günü olması sebebiyle Sağlık-Sen Adıyaman Şube Kadın Kolları Başkanı Özgül YILMAZ Basın Açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Kadın Kolları Başkanı  Sayın Özgül YILMAZ,  yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

   ‘’Kadınlarımız…

    Sevgileriyle hayatlarımızı yeşerten, umudumuza umut, huzurumuza huzur katan kadınlarımız...

    Kutsal bildiğimiz güzelliklere ruhunu adayan, ailesinin mutluluğuna kol kanat geren

fedakar  kadınlarımız…

El emeğinin, göz nurunun sahibi olan yürekli yol arkadaşlarımız...

Peygamber Efendimiz  Sallallahu  Aleyhi vesellem  Veda Hutbe’sinde, kadınları  Allah’ın birer emaneti

olarak tanımlıyor, bakınız erkekler için aynı şey söz konusu değil, oysaki kadın;

Allah’ın emaneti, yani; kadının asıl sahibi, asıl koruyucusu, asıl sevgilisi;  Yüce ALLAH’dır.

Oysa ne yazık ki bugün bazı erkekler; kadının üzerinde maksadını aşan bir ipotek oluşturuyor, haddini

aşan bir şekilde kendine güç  devşirip, çoğu zaman kadını örseliyor ve ötekileştiriyor.

Değerli Basın Mensupları;

Şiddet,  tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz

etkileyen;  temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli

nedenlerdendir,  ve insanlık suçudur. Toplumumuzdaki genel yargıya göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ile eş tutulmaktadır, halbuki kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak zarar görmeleri veya zarar görecekleri korkusuyla baskı  ve tehdit altında bırakan ve sınırlandıran her türlü tutum ve davranıştır.

 Bu durumda fiziksel şiddetin son hali olarak karşımıza kadın cinayetleri çıkmaktadır.

Tarihe not düşen kadınları hatırlayın;

Hz.Hava kimden bir müjdeydi  insanlığa?

Hz.Meryem’in sahibi kimdi?

Hz.Asiye'nin  asaletini kim verdi?

Hz.Ayşe'yi kim korudu?

Şerefini kime borçluydu  Hz,Hatice?

Nene Hatun'lar en çok kime sevdalıydı?

 Kadınlarımız, gözünü bile kırpmadan 15 Temmuz'da hain kurşunların üzerine koşup giderken kime ulaşmayı istediler acaba?

Kadınlar Allah'ın birer emanetidir derken, aslında kadının Allah tarafından imtiyazlı olmasına dikkat

çekmek   isteriz. Fakat buna rağmen  kadınlara özel olan bu asaleti, bu onuru, görmezden gelindiğini,

dünyada  milyonlarca kadının sözel şiddete uğradığını, darp edildiğini, hatta akıl almaz vahşetler

 sonucu cinayetlere kurban gittiğini üzülerek ifade etmek isteriz.

 

Değerli Basın Mensupları;

Birleşmiş Milletler, 1999 yılında aldığı bir kararla 25 Kasım'ı "Kadına yönelik şiddetin bitirilmesi için

uluslararası  mücadele günü  olarak ilan etmiştir. Her yıl 25 Kasım’da, kadın ve kız çocuklarına

yöneltilmiş  her türlü şiddetin önlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bizler;

Üyelerinin çoğu kadın olan SAĞLIK-SEN ’ in  Kadınlar Komisyonu olarak;  

Kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş   şiddete  HAYlR  demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken  duyarlılığı  ve dayanışmayı sergilemek için bugün buradayız.

Yapılan istatistikler bize gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet maalesef her

geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu nedenle, öncelikle erkeklerin ve özellikle yöneticilerin cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durması,

toplumun her kesiminin dayanışma içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmesi

gerekmektedir.  Aileler, evlatlarını yetiştirirken kız-erkek ayrımı yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelidir. Toplumdaki her birey bu yönde eğitilmeli, kız çocuklarının aileleri tarafından değer verilme ve saygı görmenin önemine dikkat çekilmeli, her türlü cinsiyetçi baskılar ortadan kaldırılmalıdır.

Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu

önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır. Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda

ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiği

kanaatindeyiz.  Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını

hissetmelerini  sağlamamız gerekir.

 

25 Kasım "Kadın Şiddetine Hayır Günü’’ nde  Sağlık-Sen  Kadınlar Komisyonu olarak 81 ilimizde

düzenlediğimiz   eş zamanlı basın açıklamamız ve farkındalık etkinliğimizle, ülkemizde yaşanan kadın

hakları  ihlallerine karşı herkesi  birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Mağdur olmuş kadınlarımız için de, sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye  hazırız.

Kadına Yönelik Şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine çağrımızı yineleyerek;

Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder,  çalışmalarınızda başarılar dileriz…’’

 

İfadelerini kullandı…

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo