Teklifimiz Karşılık Buldu, Eylemimiz İptal
24 Mayıs 2017, Çarşamba

Bu yıl Haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek 106. Uluslararası Çalışma Konferansı’na ülkemizin çalışan kesimini temsilen katılacak delegeye ilişkin süreç ve haberlere bağlı olarak, çalışma hayatı alanında “ILO delegeliği” başlıklı bir gündem oluşmuş ve son olarak bu gündeme Konfederasyonumuzca 25/05/2017 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet binası önünde “ILO Delegeliğinde dönüşüm sistemine ilişkin Konfederasyonumuz önerisi ve yaklaşımına uygun olmayan fiili kararı” na yönelik tepki vermek ve “temsilde dönüşüm uygulaması” teklifimizi bir kez daha yinelemek amaçlı eylem kararımız eklenmişti.

Bu kararı kamuoyuyla paylaşmamızdan kısa bir süre sonra, yürüttüğümüz görüşmelerin de bir sonucu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Konfederasyonumuza (ve konuyla ilgili diğer Konfederasyonlara) 24.05.2017 tarihli (Çarşamba) saat: 19:25 itibariyle 43887 sayılı ve Çalışan Kesim Delegesi konulu yazı faks yoluyla ulaşmıştır.

Söz konusu yazıda Konfederasyonumuzun Uluslararası Çalışma Konferansı Çalışan Kesim Delegeliğine ilişkin dönüşümlü temsil yaklaşımını dikkate alan ve karara bağlayan “..Uluslararası Çalışma Konferansında Çalışan Kesimi temsil edecek delegenin, 2017 yılından itibaren en çok üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları konfederasyonlarından birer yıl arayla dönüşümlü olarak belirlenmesine.. 107. Konferansta ise en çok üyeye sahip kamu çalışanları konfederasyonu ile devam edilmesine karar verilmiştir.” İfadelerine yer verilmesiyle, Konfederasyonumuz önerisi doğrultusunda bir sonuç idari ve hukuki bağlayıcılık oluşturacak şekilde gerçekleşmiştir.

Bu itibarla 25.05.2017 (Perşembe) ÇSGB önünde yapacağımız eylemin gerekçesini ve amacını oluşturan dönüşümlü temsil uygulamasına başlanması bu yazıyla gerçekleştiğinden, teşkilatımızın enerjisini gerçekleşmiş bir amaca yönelik eylem için harcamamak ve kamuoyu gündemini gereksiz yere işgal etmemek hususları dikkate alınarak kamuoyuna daha önce duyurduğumuz basın açıklaması eylemi gerçekleştirilmeyecektir.

Türkiye’nin çalışan kesiminin ILO’da demokratik katılıma ve hakkaniyete uygun bir çerçeveyle temsil edilmesi ve delegeliğin bu hassasiyetle belirlenmesinin gerekliliğine olan inançla ortaya koyduğumuz dönüşümlü temsil uygulaması teklifimizin, ülkemizin ileri demokrasi noktasında kaydettiği mesafeye uygun olduğunu ifade ediyor, Uluslararası Çalışma Konferansı dahil bütün dış platformlarda Türkiye’ye ait gerçeklerin manipülasyona kapalı, ihanete geçit vermeyen ve ülkemizin, milletimizin, medeniyetimizin düşmanı konumunda bulunmayı tercih eden kişi ve kurumların entrikalarına ve yalan beyanlarına karşı yerli ve milli duruşu herkesçe bilinen bütün Konfederasyonlarla ortak çalışma yapmayı ve irade ortaya koymayı benimsediğimiz kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz.
iloyazi1iloyazi2

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo