Şubemizde Başkanlık Değişimi...
20 Ocak 2017, Cuma

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi neticesinde, ülkemiz genelinde ilan edilen OHAL süreci,Kocaeli Sağlık Sen İl Temsilciliği’nde  başkan değişikliğini zaruri hale getirmiştir.Yaklaşık 4 yıldır Kocaeli İl Sağlık Sen Başkanlığını yürüten Dt.Kerem ÖZGÜLER’den boşalan Sağlık Sen İl Başkanlığına,sendikalar tüzüğü çerçevesinde, yönetim kurulu kararıyla ….01.2017 tarihinde Kocaeli Sağlık Sen başkan vekili Erdal YILDIRIM getirilmiştir.

 Sağlık Sen Şube Başkanı Erdal YILDIRIM Basına verdiği demeçte ;

06 Haziran 1995 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak kurulan (SAĞLIK-SEN); ilkeli, etkili duruş ve faaliyetleriyle hizmet sendikacılığının Türkiye’deki öncüsü olmuştur. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirecek çalışmaların yanında, sağlık ve sosyal politikalara yön verecek faaliyetlerde bulunmak, ülke insanının daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına katkı sağlamak, Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardıma muhtaç  kişi ve kesimlere yardım etmeği misyon edinmiştir.Sağlık Sen;Büyük mütefekkir, rahmetli Mehmet Akif İNAN’ ın erdemliler hareketi olarak kurmuş olduğu,üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi: ‘tohum saç, yeşermezse toprak utansın’ düsturuyla çalışan ve bir milyonu bulan  Memur Sen Konfederasyonu’nun büyük bir parçası haline gelmiştir.Kocaeli genelinde 4 bin civarındaki üye sayısıyla yetkili olan sendikamız,üye sayısıyla olduğu kadar  gönüllerde de yer ve zemin bulmayı şiar edinmiştir.

            2012 yılında  başlayan Sağlıkta dönüşüm süreci ile sağlık hizmetinin daha kaliteli,ulaşılabilirlik düzeyinin ve  hizmet standardının özellikle hizmet alıcıları açısından  artmasında elbette, en büyük rol sağlık hizmet sunucuları yani sağlık çalışanlarıdır. Bu bağlamda özveri ve fedakarca sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının gerek mali gerekse sosyal haklarındaki çözüm bekleyen en önemli sorunlardan,adaletli bir döner sermaye sistemi,yıpranma payı ve döner sermaye ödemelerinin emekliliğe mahsubu konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması, yetkililerden  tüm sağlık çalışanlarımızın talebi ve beklentisidir.

     Şube başkanı Erdal YILDIRIM, Sağlık Sen’in, ilk günkü heyecanla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali,sosyal,hukuksal hak ve menfaatlerinin takipçisi olacağı gibi; Yeni Türkiye yolunda ülkemizin içinde bulunduğu, istiklal ve istikbal mücadelesi olarak adlandırılan bu zorlu süreçte her türlü vesayet odaklarının,paralel devlet yapılanmalarının,gayr’i milli eski Türkiye sevdalılarının karşısında,her alanda tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye’nin yanında, milli ve ilkeli tutumundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini  bildirir,Cenabı Allahtan başkanlığımdaki süreçte ilimiz,ülkemiz,sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına hayırlı çalışmalar nasip etmesini temenni ederim.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo