Taleplerimizi KİK Toplantıları’na Taşıdık
28 Ekim 2016, Cuma

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olarak, hizmet kolumuzdaki kurumların Kurum İdari Kurul(KİK) Toplantıları’na katıldık ve taleplerimizi masaya taşıdık. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KİK Toplantısı’na Genel Başkanımız Metin Memiş, yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KİK Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve İdris Baykan ile Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek, Türkiye Halk Sağlığı KİK Toplantısı’na da, Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıldı.  


Kurumlar adına ise, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Kamil Türkmen, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer bürokratlar, TKHK Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Tahiroğlu ve Dr. Abdullah Şeker, Hukuk Müşaviri Erol Demirci ve daire başkanları, THSK Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata’nın yanı sıra daire başkanları katıldı.  KİK Toplantıları’nda bir önceki toplantılarda ele alınan ve üzerinde çalışılan konuların yanı sıra, yeni talepler de dile getirildi. 

KİK Toplantıları’nda dile getirdiğimiz ve bir sonraki KİK toplantısına kadar çözümü için mücadele edeceğimiz taleplerimiz şu şekilde:

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün KİK Toplantısı’nda dile getirdiğimiz taleplerimiz şu şekilde: 
1.    Süt iznini kullanan kadın kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinden kesinti yapılmamalıdır. 
2.    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ivedilikle yeniden sınav yapılmalıdır. 
3.    10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen çocuğu okul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 
4.    SABİM, BİMER, 112 gibi hatları gereksiz meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlarla ilgili işlem başlatılmalıdır. 
5.    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arası geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği artırılmalıdır. 
6.    Özellikle büyükşehirlerde ve tatil beldelerinde sağlık çalışanlarının faydalanabileceği Sağlık Bakanlığına bağlı ve anlaşmalı misafirhane sayıları artırılmalıdır. 
7.    UMKE çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin tanımlama yapılarak nöbet ücreti vb. hususlarda hak kaybı yaşamaları engellenmelidir. 
8.    Aday memurların eş durumu ve eğitim durumu gibi mazeret durumu tayinleri yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereği aday memurlar mazeret durumu, eğitim durumu ve olağanüstü tüm tayin haklarından yararlanabilir. Bu nedenle Yönetmeliğe aykırı uygulamaya biran evvel son verilmelidir.
9.    ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bilgiler girilmediğinden ve güncel tutulmadığından, il dışı tayinlerde sendika üyelik bilgileri görünmemektedir. ÇKYS’de sendika üyelik bilgilerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
10.    Uzman hemşire ve uzman ebelik kanun ile tanımlanmasına rağmen bu kadrolar henüz ihdas edilmemiştir. Uzman hemşire ve uzman ebelik için kadro ihdası yapılmalıdır. 
11.    657 sayılı Kanunun 36. maddesinde “sağlık idarecisi” tanımlanmasına rağmen Bakanlıkta bu kadro bulunmamaktadır. Sağlık yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık eğitimi vb. bölüm mezunları için sağlık idarecisi kadrosu ihdas edilmelidir.
12.    Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumların koordinasyonunun sağlanması suretiyle tek bir çatı altında yapılmalıdır.

 


TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ
1.    Kamu görevlisi olmayan 663 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli personelin kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı almaları sağlanmalıdır. 
2.    663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin de diğer çalışanlar gibi ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar yıllık izinlerinde ek ödemelerinden kesinti yapılmamalıdır. 
3.    Süt izni ve ölüm iznini kullanan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinden kesinti yapılmamalıdır. 
4.    Birinci derece şehit yakını olan sağlık çalışanlarının bir yıl nöbetten muaf tutulması ve ilk 3 ay içinde döner sermaye kesintisi yapılmaması. 
5.    10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen çocuğu okul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 
6.    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arası geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği artırılmalıdır. 
7.    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu için il içi tayinleri düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. Dolayısıyla tayinler idarecilerin inisiyatifine bırakılmaktadır. İl içi tayinlere ilişkin kriterler yasal bir mevzuat ile belirlenmelidir. 
8.    Toplu sözleşme ile üçüncü seviye yoğun bakımlara döner sermayede 0,10 ek puan verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bazı yerlerde çalışanların bu ek puanı almasını engellemek için, üçüncü seviye yoğun bakımlar ikinci seviyeye dönüştürülmüştür. Toplu sözleşmeyi uygulamamak için yapılan bu uygulamaya son verilmelidir. 
9.    Aday memurların eş durumu ve eğitim durumu gibi mazeret durumu tayinleri yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereği aday memurlar mazeret durumu, eğitim durumu ve olağanüstü tüm tayin haklarından yararlanabilir. Bu nedenle Yönetmeliğe aykırı uygulamaya biran evvel son verilmelidir.
10.    ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bilgiler girilmediğinden ve güncel tutulmadığından, il dışı tayinlerde sendika üyelik bilgileri görünmemektedir. ÇKYS’de sendika üyelik bilgilerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
11.    TSK’dan devrolan sivil personelin herhangi bir mali ve özlük hakkı kaybına uğramaları önlenmeli, maaş zamlarından yararlanmaları sağlanmalıdır. 
12.    Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumların koordinasyonunun sağlanması suretiyle tek bir çatı altında yapılmalıdır.

 

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KURUM İDARİ KURUL TALEPLERİ
1.    Vekil ebe/hemşire ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarının görevlerinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı almaları sağlanmalıdır. 
2.    Aile hekimlerinin 8 saate kadar nöbet zorunluluğu kaldırılmıştır. Bugüne kadar nöbete gitmemeden kaynaklı soruşturmalar, artık suç konusu ortadan kalktığı için sonlandırılmalıdır. Ayrıca bundan kaynaklı verilmiş ihtar puanları da iptal edilmelidir. 
3.    10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen çocuğu okul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 
4.    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arası geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği artırılmalıdır. 
5.    Aday memurların eş durumu ve eğitim durumu gibi mazeret durumu tayinleri yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereği aday memurlar mazeret durumu, eğitim durumu ve olağanüstü tüm tayin haklarından yararlanabilir. Bu nedenle Yönetmeliğe aykırı uygulamaya biran evvel son verilmelidir. 
6.    ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bilgiler girilmediğinden ve güncel tutulmadığından, il dışı tayinlerde sendika üyelik bilgileri görünmemektedir. ÇKYS’de sendika üyelik bilgilerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
7.    Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumların koordinasyonunun sağlanması suretiyle tek bir çatı altında yapılmalıdır.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo