THSK KİK Toplantısı Yapıldı
26 Nisan 2016, Salı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) KİK Toplantısı Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve Himmet Bayar’ın katılımı ile yapıldı. 


Yetkili Sendika olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile yapılan Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı’nda sağlık çalışanlarının sorunlarına dair problemleri masaya taşıdık. 


Sağlık-Sen olarak, dağıtılabilir döner sermaye miktarının attırılması, ADSM’lerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödeme mağduriyetinin giderilmesi, becayiş problemlerinin en kısa yoldan çözülmesi gibi sorunların konuşulduğu masada, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına hac görevi verilmesi, aile hekimlerine defin ve adli tabiplik icap nöbeti ücreti verilmesi, görevde yükselme sınavını geçip şube müdürlüğü kadrosuna atananların mazeret durumu sebebiyle 2 yıl atanamama probleminin giderilmesi sorunları başta olmak üzere pek çok problemin çözümü için önerilerimizi sunduk.

 


KİK Masasına taşıdığımız taleplerimizin bazıları şu şekilde;
1.    İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışanların büyük kısmı sabit üstü döner sermaye alamamaktadır. Müdürlüklerde dağıtılacak döner sermaye miktarının artırılması sağlanmalıdır. 
2.    Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerde görev yapan diş hekimleri ADSM’ye görevlendirildiklerinde ek ödeme yönünden mağdur olmaktalar. Bu mağduriyete çözüm bulunmalıdır. 
3.    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında aynı unvan ve branşta görev yapan personelin becayiş yapabilmesine imkân verilmelidir. 
4.    İl Müdürlüklerinde ve TSM’lerde çalışanlar ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına hac görevi verilmesi sağlanmalıdır. 
5.    Özelikle B sınıfı ASM den A sınıfı ASM ye geçişte aile hekimine cari gider ödemesi artmaktadır. A sınıfı ASM’nin cari giderleri artmış olsa da cüz-i bir tutar da olsa üst sınıfa çıkma hususunda aile sağlığı çalışanı da ödüllendirilmelidir. 
6.    Aile hekimlerine adli nöbetlerinde icap nöbet ücreti verilmelidir. 

 


7.    Görevde yükselme sınavı ile şube müdürlüğü kadrosuna atananlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü mazeret durumu tayinlerini yaparken, Halk Sağlığı Kurumu 2 yıl boyunca atama yapılamayacağı gerekçesiyle mazeret tayinlerini gerçekleştirmemektedir. Sınav duyurusunda da belirtildiği üzer 2 yıl tayin yasağı mazeret durumu tayinleri için geçerli değildir. Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan bu haksız uygulamaya bir an evvel son verilerek şube müdürlerinin mazeret durumu tayinlerinin yapılması sağlanmalıdır. 
8.    Uzman hemşire ve uzman ebelik için aranan şartları taşıyanlara 3. Dönem Toplu Sözleşme ile 5 puanlık özel hizmet tazminatı artırımı verilmiştir. Toplu sözleşme ile şartları taşıyan ebe ve hemşirelerin bu haktan faydalanacağı vurgulanmışken, mutemetler bakanlıktan onay istemektedir. Bu konuda tekrar bilgilendirme yapılmalıdır. 
9.    Kadrosu ebe olup da hemşirelik lisans ve yüksek lisans mezunu olanların da uzman hemşire şartını taşıyor olarak kabul edilerek 3. Dönem Toplu Sözleşme ile verilen 5 puanlık özel hizmet tazminatı artışından yararlanmaları sağlanmalıdır. 
10.    Aile hekimliği ve Ketem merkezlerinin yapması gereken smear ve GGK testleri aile hekimliğince yapılmadığı takdirde Toplum Sağlığı Merkezi personelinden performans kesintisi yapılmaktadır. TSM’lerin kendi sorumluluk alanları dışında performans kriteri uygulanmamalıdır.


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) adına toplantıya Kurum Başkan Yardımcısı Bekir Keskinkılıç, daire başkanları ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıldı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo